Emotional and Social Development in Early Childhood - Foundations of Morality

21 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Early Childhood - Foundations of Morality

Over welke twee dingen zijn alle theorien het eens?

1. geweten ontwikkeld zich al op hele jonge leeftijd
2. Eerst gaat de morele waarde extern ( ouders vertellen het) daarna worden het pas regels van echt hun zelf
Rapporteer

Welk begrip hanteert de psychoanalyse om morele ontwikkeling te verklaren?

inductie; ouder legt uit welke consequenties het gedrag van het kind heeft
Rapporteer

Welk begrip hanteert het behaviorisme om morele ontwikkeling te verklaren?

straffen en belonen
Rapporteer

Wat zijn negatieve bijkomstigheden van een zeer agressief kind?

Ze worden niet geaccepteerd door leeftijdsgenootjes, falen op school en zoeken vertier bij afwijkende groepen leeftijdsgenootjes, wat ervoor zorgt dat ze makkelijker te maken krijgen met geweld en criminaliteit.
Rapporteer

Welk begrip hanteert cognitieve ontwikkelingstheorie om morele ontwikkeling te verklaren?

kinderen denken actief na over sociale regels en kunnen die beoordelen op basis van intenties
Rapporteer

Regelmatig en wreden fysieke straffen hebben ongewenste neveneffecten. welke effecten zijn dit?

langdurige mentale problemen en zwakke internalisering van morele regels
Rapporteer

Noem drie karaktereigenschappen van een model.

- warmte en interactie
- bevoegdheid en macht
- consequent zijn
Rapporteer

Wat zijn andere alternatieve voor wrede straffen?

time out, onthouden van privileges, positief disciplineren( benadrukken wat goed gaat)
Rapporteer

Welke vier dingen vallen onder kindermishandeling?

- fysiek misbruik 
- seksueel misbruik 
- verwaarlozing
- emotioneel misbruik
Rapporteer

Wat zijn twee risicofactoren voor kindermishandeling?

- ouders met een laag inkomen, laag onderwijs, werkloosheid, gebruik van alcohol en drugs
- kinderen met een moeilijk temperament, overactieve en onoplettende kinderen
Rapporteer

Wat is de beste manier om kindermishandeling te voorkomen?

De beste manier om kindermishandeling te voorkomen is door geen vijandige interactie tussen ouder en kind te hanteren. 
Rapporteer

Hoeveel procent van de ouders begaat fouten als het gaat om kindermishandeling?

80 % van de ouders. 
Rapporteer

Wat zijn morele imperatieven en tussen welke twee maken preschoolers al onderscheid?

Morale imperatieven zijn "sociale verplichtingen". 

Kinderen maken onderscheid tussen social conventions(hello, please, thank you zeggen) en matters of personal choice (friends, hairstyle, etc)
Rapporteer

Wat is heel belangrijk voor kinderen bij het ontwikkelen van morele begrip, behalve cognitie en taal?

Sociale ervaringen zijn van belang.
Rapporteer

Wat voor kinderen hebben een achterstand wat betreft moreel begrip?

Kinderen die anderen uitschelden of slaan, vaak zonder aanleiding.
Rapporteer

Welke drie verschillende vormen van proactieve en reactieve agressie zijn er?

-physical aggression
- verbal aggression
- relational aggression
Rapporteer

Wat is verbal aggression?

Verbal aggression schaadt anderen door bedreiging met fysieke agressie, uitschelden of vijandig plagen.
Rapporteer

Wat is relational aggression?

Relational aggression beschadigt andermans relaties met leeftijdgenoten via sociale uitsluiting, roddelen, of vriendschap manipulatie
Rapporteer

Waar zorgt TV geweld allemaal voor?

Het verhoogt de kans op vijandige gedachten en emoties en van verbaal, fysiek en relationeel agressief gedrag.
Rapporteer

Welke twee dingen bevordert en behoudt agressie in kinderen?

Ineffectieve discipline en families met veel conflicten.
Rapporteer

Welke vier dingen kan men doen om agressief gedrag te verminderen?

- het juist onderwijzen van ouders van effectief onderhouden van opvoedrelaties
- het verzorgen van probleem oplossende training aan kinderen
- het verminderen van vijandigheid in de familie
- kinderen afschermen van mediageweld
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart