Emotional and Social Development in Middle Childhood - Family Influences

16 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Middle Childhood - Family Influences

Hoe verandert de ouder-kind relatie tijdens de tijd dat kinderen naar school gaan?

In de middle-childhood wordt de tijd die kinderen met ouders doorbrengen minder. Alskinderen laten zien dat ze hun verantwoordelijkheid kennen houden ouders nog wel overzicht, maar laten ze hun kinderen zelf beslissingen nemen= coregulering.
Rapporteer

Wat hebben broertjes en zusjes voor een invloed op de ontwikkeling van een schoolgaand kind?

Broertjes en zusjes zijn belangrijke motivatiebronnen/rivalen van elkaar. Ouders vergelijken vaak de eigenschappen van hun kinderen met elkaar.
Rapporteer

Hoe gaan broertjes/zusjes van de schoolgaande leeftijd met elkaar om?

Ze hebben vaak ruzie en zijn vijandiger wanneer ouders ze met elkaar vergelijken, maar kunnen elkaar ook helpen. Vaak is het zo dat de oudere de jongere helpt op het gebied van school en peer problemen. 

Ook is het zo dat kinderen elkaar steunen in tijden van familie stress.
Rapporteer

Hoe ontwikkelt een enigst kind zich ten opzichte van kinderen met broers en/of zussen?

Een enigst kind ontwikkelt zich niet slechter ten opzichte van een kind met broers of zussen. Deze kinderen hebben zelfs een hogere zelfwaardering, en zijn beter op school. Ze krijgen meer aandacht van hun ouders en hebben hierdoor een betere band. 

Een minpunt is dat ze slechter zijn in het functioneren in groepen, wellicht omdat ze nooit de kans hebben gehad om hiermee te oefenen, omdat ze geen broers/zussen hebben.
Rapporteer

Wat zijn directe gevolgen voor schoolgaande kinderen van een scheiding?

- minder inkomen, in sommig gevallen zelfs te weinig
- conflicten rondom de kinderen 
- stress, depressie gedesoriënteerde gezinssituatie
Rapporteer

Wat denken kinderen wanneer hun ouders gaan scheiden?

Kinderen hebben het gevoel dat het hun schuld is. Kinderen met een moeilijk temperament krijgen meer problemen. Jongens reageren anders dan meisjes.
Rapporteer

Wat zijn gevolgen op de lange termijn van een scheiding?

- aantal problemen (zoals inkomen, ruzie, etc.) wordt opgelost
- lagere schoolprestaties, minder zelfwaardering en meer emotionele en gedragsproblemen
- vaker eerder seksueel actief, slechte huwelijken en ouder-kind relaties
Rapporteer

Scheiden is niet goed voor de ontwikkeling voor kinderen, maar wat is erger?

Het is beter voor de kinderen als de ouders uit elkaar gaan, dan dat ze in een continue ruzie sfeer zitten. 

Het is wel slechter van ouders om te scheiden als ze wat problemen hebben, maar niet extreem ontevreden zijn. Kinderen snappen dan de break-up niet.
Rapporteer

Wat voor dingen zijn er allemaal om de scheiding minder erg te maken?

Divorce mediation, joint custody en child support.
Rapporteer

Hoeveel van de mensen die gescheiden zijn hertrouwen na een paar jaar?

60% van de mensen. Hierdoor ontstaan samengestelde gezinnen.
Rapporteer

Hoe reageren kinderen op moeder-stiefvader gezinnen?

Jongens passen zich snel aan, maar bij meisjes is dit minder, doordat de stiefvader tussen de moeder-dochter relatie komt.
Rapporteer

Hoe reageren kinderen op vader-stiefmoeder gezinnen?

De vader heeft vaak minder contact met zijn biologische kinderen. De kinderen reageren over het algemeen vaak negatief.
Rapporteer

Wat voor support bestaat er voor samengestelde gezinnen?

Voor samengestelde gezinnen zijn er allerlei therapieën en ondersteuningsprogramma's ontwikkeld. 
Rapporteer

Wat heeft het feit dat de moeder werkt voor invloed op de ontwikkeling van hun schoolgaande kinderen?

Moeders die het leuk vinden om te werken en ook om op te voeden beïnvloeden de kinderen en hun ontwikkeling positief. Vaders nemen vaak ook meer verantwoordelijkheid wanneer moeders werken.

Moeders die werken niet leuk vinden en stress ervaren beïnvloeden daarmee het kind en zijn ontwikkeling negatief
Rapporteer

Wat voor positieve factoren zijn er die support geven voor werkende ouders en hun gezin?

Het is beter voor het gezin en de ouders wanneer ze flexibele werktijden hebben, of een parttime baan, betaald verlof krijgen wanneer hun kinderen ziek zijn, etc. 

Het is in ieder geval een cruciaal dat de vader bereid is om verantwoordelijkheid te delen met de moeder over de opvoeding van de kinderen.

Een laatste belangrijke factor is dat vrouwen evenveel betaald krijgen en dezelfde kansen krijgen als mannen.
Rapporteer

Hoe is de kinderopvang voor schoolgaande kinderen en hoe belangrijk is de invloed hiervan op de ontwikkeling?

Self-care children hebben vaak een lagere zelfwaardering, lagere schoolprestaties, angst, maar ze zijn wel volwassener. 

Het is goed voor kinderen om naar een naschoolse opvang te gaan, waar ze onder begeleiding van goed opgeleide staf, de kans krijgen om hun talenten uit te breiden. Deze kinderen zijn vaak beter op school, en hebben een goede emotionele en sociale aanpassing.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart