Emotional and Social Development in Infancy and Toddlerhood

47 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Infancy and Toddlerhood

Wanneer is de social smile er voor het eerst?

tussen de zes en tien weken.
Rapporteer

Wanneer gaan kinderen lachen?

Tussen drie en vier maanden.
Rapporteer

Met welke leeftijd zijn kinderen bewust van hun zelf?

Vanaf 18-24 maanden zijn kinderen zich bewust dat ze opzichzelfstaand individu zijn
Rapporteer

Volgens Eriksons psychosocial theorie, hoe lossen zuigelingen en peuters psychologische conflicten op in de eerste 2 jaar?

Warme, sympathieke opvoeders leidt bij zuigelingen tot de positieve kant van het oplossen van psychologische conflicten van basic trust versus mistrust. Gedurende de peuterjaren, autonomy versus shame and doubt wordt positief opgelost wanneer ouders passende begeleiding en redelijke keuzes bieden. Wanneer kinderen uit gezinnen komen waar de eerste twee jaar geen voldoende vertrouwen en autonomie heerste, is er een grotere kans voor aanpassingsproblemen.
Rapporteer

Wat kan er gebeuren als in de eerste jaren van het leven de kinderen te weinig vertrouwen en autonomie krijgen?

Aanpassingsproblemen.
Rapporteer

Emotionele zelfregulering is de strategieen die we gebruiken om?

Onze emoties onder control te houden,zodat we onze doelen kunnen bereiken
Rapporteer

Wanneer worden de basis emoties duidelijk en goed georganiseerde signalen?

Tijdens het eerste half jaar.
Rapporteer

Waarom neemt het aantal boze reacties bij kinderen toe als ze ouder worden?

Als kinderen ouders worden,  worden ze capabel of intentional behavior. Ze willen hun eigen acties onder controle hebben en weten wat de effecten zijn die het veroorzaakt.
Rapporteer

Wat komt vaker voor, angst of boosheid?

Boosheid
Rapporteer

Wat is de preattachment fase?

Aangeboren signalen die pasgeboren helpen om in contact te komen met volwassenen (graaien, lachen, huilen, etc)
Rapporteer

Wat is de attachment in de making fase?

Tijdens deze fase reageren zuigelingen bij hun verzorgers anders dan bij een onbekende
Rapporteer

Wat is het effect van een parental depression?

Als de ouders depressief zijn heeft dat grote effecten op de opvoedskills van de ouders en het zit de ontwikkeling van het kind in de weg.,
Rapporteer

Wat is de formation of a reciprocal relationship?

Kinderen kunnen onderhandelen met de verzorgers doordat ze hun taal en representatie ontwikkeld is. Ze willen onderstaan waar hun ouders heen gaan en wanneer ze terugkomen
Rapporteer

Waar is de secure base goed voor?

Baby's gebruiken de secure base als een veilige basis, een punt van waaruit ze de wereld gaan verkennen, ze wagen zich in het milieu en komen terug voor emotionele steun.
Rapporteer

Wat is attachtment q-sort?

Observatie methode voor thuis en geschikt voor 1 tot 4 jarige, die een score levert gevarieerd tussen hoge en lage veiligheid
Rapporteer

Wat is autonomy versus shame and doubt?

Een psychologisch conflict wat zich ontwikkelt in de peuterjaren. schaamte en twijfel aan de ene kant tegen autonomie en aan de andere kant.
Rapporteer

Bij middel SES babys is de hechting vaak?

Vaak zeker en stabiel
Rapporteer

Wat is avoided attachment? (Vermijdende gehechtheid)

15% van de kinderen. deze zuigelingen lijken niet te reageren naar de ouder toe wanneer deze aanwezig is. wanneer de ouder weggaat, reageert het kind niet en het reageert hetzelfde tegen de onbekende als tegen de ouder. wanneer de ouder terug komt, reageert het kind langzaam om contact te maken
Rapporteer

Rond hoeveel maanden kunnen baby's emoties matchen met het gezicht dat erbij hoort en worden ze gevoelig voor face-to-face interactie?

Rond 3-4 maanden.
Rapporteer

Bij lage SES babys word de hechting meestal?

Veilig/Onzeker
Rapporteer

Wat zijn de basis emotions?

Geluk, nieuwsgierigheid, verassend, angst, boos, verdriet en afkeer
Rapporteer

Wat is basis trust versus mistrust?

een psychologisch conflict genaamd: vertrouwen tegen wantrouwen. het ontwikkelt zich in het eerste jaar
Rapporteer

Bij babys onstaat doorsnee genomen tussen 6 en 9 maanden een angst voor vreemden.Men verklaart dit door stellen dat vanaf die leeftijd babus voor het eerst ondersched kunnen maken tussen mensen klopt dit?

Nee
Rapporteer

Wat is bekend over angst voor vreemde

Komt minder voor in culturen waarbij babys vaak door veel verschillende volwassenen worden opgetild en verzorgd
Rapporteer

Wat is delay of gratification?

Wachten op de perfecte tijd en plaats om deel ten nemen aan een verleidelijke handeling. Bijvoorbeeld het wachten met open maken van een cadeautje of wachten met eten.
Rapporteer

Bij de ontwikkeling van sociale emoties is het nodig dat volwassenen aangeven wanneer het kind

Zich trots,beschaamd of schuldig moet voelen
Rapporteer

Wat is een dificult child?

10% van de kinderen. dit kind is onregelmatig in dagelijkse routines en accepteert langzaam nieuwe ervaringen. het kind is geneigd om negatief en intens te reageren
Rapporteer

Wanneer onstaan bij jonge kind over het algemeen reflexieve emoties,emotions,zelf-bewuste emoties?

Op de leeftijd tussen de 18 en 24 Maanden
Rapporteer

Wat is disorganizes attachment? (Gedesorganiseerd gehechtheid)

15% van de kinderen. wanneer ouder en kind weer herenigd worden zijn de zuigelingen verward en vertonen contrasterend gedrag. ze vertonen een verdwaasde gezichtsuitdrukking
Rapporteer

Het emotionele leven van een pasgeborene bestaat uit twee tegengestelde toestanden meer ervaart dit basgeboren kind nog niet. Welke twee toestanden zijn dit?

Voelt zich aangetrokken tot prettige prikkel en keert zich af van onprettige prikkels
Rapporteer

Wanneer is de ontwikkeling van teperament goed te begrijpen?

Vanuit de wisselwerking tussen erfelijke en omgevingsfactoren
Rapporteer

Wat is emotional sselfregulations?

De strategie om onze emotionele expressies te verhogen naar een comfortabel level of intensiteit om zo een bepaald doel te bereiken
Rapporteer

Als er bij een tweejarig kind sprake is van onveilige hechting word er een uitspraak gedaan over de kenmerken van?

De relatie tussen het kind en de primaire opvoeder
Rapporteer

Welk theoretische interpretatie van de hechting tussen kind en opvoeder vat dit op als een reactie dat de overlevingskansen van het kind vergroot?

De ethologische interpretatie
Rapporteer

Wat is ethological theory of attachment?

Die erkent het kind emotioneel te binden aan de verzorger als geëvolueerd reactie dat de overlevingskans bevordert. in de vroege jeugd, een set van ingebouwd gedrag stimuleert de ouder dicht te blijven bij de bab
Rapporteer

Wat is interactional synchrony?

Dit scheidt de ervaringen van veilige en onveilige baby's. Het beste om dit te beschrijven is via de 'emotionele dans'. hierin reageert de verzorger op signalen van de zuigelingen op goed getimede, ritmische en passende wijze.
Rapporteer

Wat is internal working model?

Een set van verwachtingen over toekomstige hechte relaties
Rapporteer

Wat is resistent attachment (afwerende gehechtheid)

10% van de kinderen. voordat ouder en kind uit elkaar gaan zoeken deze kinderen nabijheid bij hun ouders en slagen er meestal niet in om te ontdekken. wanneer de ouders weg zijn, zijn de kinderen meestal rampzalig. wanneer de ouders terug komen, combineren ze gedrag als kleven aan de ouders met boosheid, slaan en schoppen
Rapporteer

Wat is secure attachment? (veilig gehechtheid)

Zo'n 60% van de kinderen. deze zuigelingen gebruiken de ouders als veiligheidsbase. wanneer ze scheiden van elkaar, ook al huilt het kind wel of niet, als het kind huilt, komt het doordat het gescheiden is van de ouder.
Rapporteer

Wat zijn de drie onderdelen van het temperament?

Emotie, aandacht en actie.
Rapporteer

Wat is secure base?

Zekerheidsbasis: de verzorgen, een punt van waaruit ze kunnen ontdekken en waarvan ze emotionele aanmoediging krijgen
Rapporteer

Wat is self-conscious emotions?

Een tweede, hogere orde van gevoelens: schuld, schaamte, verlegenheid, afgunst en trots
Rapporteer

Wat is sensitive caregiving?

Verzorgers reageren hierbij snel, consequent en adequaat ten opzichte van zuigelingen en houden ze teder en zorgvuldig vast
Rapporteer

Wat is separation anxiety?

Ze raken overstuur wanneer hun vertrouwde verzorgers weggaan
Rapporteer

Wat is een slow-to-warm-up child?

15% van de kinderen. dit kind is niet actief, reageert traag op omgevingsstimuli en is in een negatieve stemming. verder past het zich langzaam aan aan nieuwe ervaringen
Rapporteer

Wat is stranger anxiety?

Angst voor onbekenden
Rapporteer

Wat zijn uninhibited, sociabel children?

Ze laten positieve emoties zien en benaderen nieuwe stimuli
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart