Physical and Cognitive Development in Adolescence - Learning in School

6 belangrijke vragen over Physical and Cognitive Development in Adolescence - Learning in School

Wat zijn gevolgen van de overgang van de basisschool naar de middelbare school?

Veranderingen van school zorgen voor aanpassingsproblemen. Zo halen die kinderen minder hoge cijfers. 

Na een tijdje passen het zelfvertrouwen en de zelfwaarde zich weer aan en halen ze weer hogere cijfers.
Rapporteer

Het verwisselen van school in de puberteit is niet alleen een verandering, ook komen er veranderingen zoals daten en puberteit. Wat maakt deze verandering(en) makkelijker?

Steun van ouders, leraren en vrienden maakt de verandering makkelijker. In scholen waar een aantal bekende vrienden (peers) of een constante groep van gelijken bij elkaar werden geplaatst, wat zorgt voor emotionele zekerheid en sociale steun, hadden de kinderen minder last van aanpassingsproblemen.
Rapporteer

Wat heeft allemaal effect op de academische achievements van kinderen?

De manier van opvoeden is belangrijk. Zo leidt een gezaghebbende stijl tot veel bereiken in de adolescentie. Deze kinderen halen hoge cijfers. Een niet betrokken stijl zorgt voor de laagste cijfers. Als ouders zich bezighouden met de vooruitgang van hun kinderen op school, bereiken kinderen meer. 

Wanneer ouders een laag inkomen hebben en veel stress hebben, houden minder energie over voor de benodigde betrokkenheid.

Ook vrienden (peers) beïnvloeden het leergedrag. Dat hangt ook af van de cultuur, als je uit een mindere cultuur komt en bijvoorbeeld gediscrimineerd wordt, is het een stuk moeilijker. 
Rapporteer

Welke kenmerken van de school hebben invloed op de achievements van kinderen?

- klassikale leerervaringen
- tracking
Rapporteer

Wat voor factoren hebben invloed op het eerder verlaten van school?

Familie heeft invloed, ouders die zich niet betrokken voelen. 

Ook factoren vanuit de school, zoals een ongeinteresseerde leraar, grote klassen, weinig kansen en schorsing, hebben invloed.
Rapporteer

Wat kan men doen om dropout te voorkomen? Noem vier dingen.

- corrigerende instructie en begeleiding die persoonlijke aandacht bieden
- beroepsopleiding van een hoge kwaliteit
- inspanningen om de vele factoren in het leven van studenten met betrekking tot voortijdig schoolverlaten aan te pakken
- deelname aan buitenschoolse activiteiten
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart