Emotional and Social Development in Middle Childhood - Self-Understanding

18 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Middle Childhood - Self-Understanding

Wat verandert er op het gebied van zelf-concept tijdens de schooljaren?

Tijdens de scholjaren verfijnen kinderen hun zelf-concept door hun observaties van gedrag en interne toestanden te organiseren in algemene bepalingen.
Rapporteer

Rond de 6e/7e leeftijd hebben kinderen op z'n minst vier brede zelfevaluaties gevormd. Welke vier?

Academische competenties, sociale competenties,  fysieke/atletische competenties en uiterlijk.
Rapporteer

Wat heeft de grootste invloed op young people's overall tevredenheid met zichzelf?

Nadruk op uiterlijk, door de media, door ouders en door leeftijdsgenoten.
Rapporteer

Hoe is het verloop van zelfbeeld door de schooljaren heen?

Tijdens de eerste paar jaar van de basisschool verlaagt het zelfbeeld, maar niet tot op een schadelijk punt (meestal dan). Daarna, vanaf groep vier, gaat het weer omhoog, voornamelijk omdat kinderen tevreden zijn over hun vriendschappen en atletische competenties.
Rapporteer

Wat is typisch voor mensen met een laag zelfbeeld?

Angst, depressies en in toenemende mate van anti-sociaal gedrag.
Rapporteer

Wat voor sociale invloeden bestaan er die mogelijk invloed hebben op het zelfbeeld van iemand?

De invloeden komen uit de cultuur, gender-stereotyperende verwachtingen, opvoeding.
Rapporteer

Wat zijn sociale invloeden uit de cultuur die invloed hebben op het zelfbeeld van iemand?

Als je kijkt naar Japanse kinderen, waar academische prestaties van belang zijn, zie je dat ze beter zijn in school, maar een lager zelfbeeld hebben dan US kinderen. Ook beoordelen ze zichzelf niet vaak positief, maar zijn gul in het complimenteren van anderen, omdat dat in hun cultuur hoort.
Rapporteer

Welke opvoedstijl heeft goede invloed op het zelfbeeld van kinderen?

De gezaghebbende opvoedingsstijl heeft een goede invloed op het zelfbeeld van kinderen, omdat warme, positieve ouderschap kinderen laat weten dat ze geaccepteerd worden als competent en waardig en vastberaden maar passende verwachtingen, met uitleg helpt kinderen hun eigen gedrag te evalueren.
Rapporteer

Hoe ziet het zelfbeeld van kinderen met toegeeflijke ouders?

Deze kinderen hebben een onrealistisch hoog zelfbeeld, wat zorgt voor vijandig en agressief gedrag naar anderen toe.
Rapporteer

Als je het zelfbeeld (en bijkomende shit) van kinderen van nu vergelijkt met vroeger, wat is dan opvallend?

Het is opvallend dat kinderen nu een beter zelfbeeld hebben dan dertig à veertig jaar geleden, maar dat wel hun prestaties er op achteruit gegaan zijn.
Rapporteer

Kinderen die een hoog academisch zelfbeeld hebben en gemotiveerd zijn maken mastery-oriented attributions. Wat zijn dat?

Ze schrijven hun succes toe aan bekwaamheid en ze schrijven hun falen toe aan factoren die veranderlijk zijn, zoals onvoldoende inspanning of een te moeilijke opgave.
Rapporteer

Wat is goed voor de verschillende attributen van mastery-oriented en learned-helplessness kinderen?

Kinderen die learned-helplessness zijn hebben vaak ouders die zien dat een kind iets niet kan en dan maar zeggen: doet maar wat anders als je dit niet kan. Het heeft geen zin om deze kinderen complimenten te geven.

Lerarens berichten hebben ook invloed op kinderens attributies of toeschrijvingen whatever. 
Rapporteer

Kinderen die mastery-oriented zijn.... wat voor leraren hebben die?

Die leraren zijn vaak toeschrijvens van het falen aan te weinig moeite doen, ze zijn caring en helpen en vinden leren belangrijker dan goede cijfers halen.
Rapporteer

Kinderen die learned-helplessness zijn.... wat voor leraren hebben die?

Die leraren zijn vaak unsupportive, waardoor hun leerlingen hun successen toeschrijven aan hun leraar of aan geluk, trekken zich terug uit learning activiteiten, gaan achteruit in cijfers en twijfelen aan hun eigen kunnen.
Rapporteer

Zeg iets over het culturele verschil (Amerikaans en Chinees/Japanse ouders) met betrekking tot praise of straf.

Aziaten focussen meer op falen, omdat daar verbeterpunten liggen. Chinese moeders pointed out dat het kind het niet kan, terwijl Amerikaanse ouders juist succes belonen.
Rapporteer

Wat is attribution retraining?

Dit is een interventie die learned-helplessness kinderen leert dat ze hun falen kunnen overkomen door meer moeite te doen.
Rapporteer

Wat is nog een approach kinderen die weinig moeite doen te stimuleren?

Dat is door zulke kinderen minder op cijfers te focussen en meer op het beheersen van een taak voor individuele verbetering.
Rapporteer

Welke twee dingen zijn vital als het gaat om compenseren van de verloren ontwikkeling en om zeker te zijn dat de nieuwe moeite loont? (learned-helpessness)

Uitleg over effectieve strategieën en zelf-regulatie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart