Emotional and Social Development in Adolescence - Moral Development

5 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Adolescence - Moral Development

Wat is Kohlberg's Theory of Moral Development?

Kohlberg hield interviews met kinderen en jongeren. Hij legde ze hypothetische morele dilemma's (verhalen waarin een conflict was tussen twee morele waarden) voor om te kijken hoe ze reageerden en vroeg ze wat de hoofdpersoon moest doen. 

Voorbeeld --> dilemma van Heinz.
Rapporteer

Wat is het postconventionele niveau?

Moraliteit wordt gedefinieerd in abstracte principes en waarden die toegepast kunnen worden in alle situaties en samenlevingen.

Fase 5: oriëntatie sociale contract (goed is wat in overleg is overeengekomen); wetten/regels zijn flexibel, openstaan voor interpretatie en verandering van wetten.
Fase 6: oriëntatie op universele  etnische principes (iets is goed, omdat het niet tegen de eigen principes ingaat); goede actie door zelfgekozen principes die valide zijn voor alle mensen, onafhankelijk van wetten.
Rapporteer

Is er een sekse verschil in moreel begrip?

Nee. Er is een onderzoek geweest naar Kohlbergs benadering door Gilligan, maar onderzoeken naar dit onderzoek geven geen ondersteuning voor haar bevindingen.
Rapporteer

Wat heeft invloed op moreel redeneren?

- warme ouders die discussiëren over morele zaken
- jaren opleiding
- interactie met leeftijdsgenoten die elkaar met schillende uitgangspunten confronteren, leren onderhandelen en leren samenwerken
- cultuur (steden vs. dorpssamenlevingen)
Rapporteer

Wat is morele identiteit?

Morele identiteit is de mate waarin moraliteit centraal staat in self-concept
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart