Emotional and Social Development in Early Childhood - Child Rearing and Emotional and Social Development

16 belangrijke vragen over Emotional and Social Development in Early Childhood - Child Rearing and Emotional and Social Development

Wat zijn child-rearing styles?

Child rearing styles zijn combinaties van opvoedkundig gedrag dat voorkomt over een breed assortiment aan situaties, dat een langdurig opvoedklimaat creëert. 
Rapporteer

Wat zijn drie kenmerken van opvoedstylen die effectieve stylen van minder effectieve stylen onderscheiden?

1. Acceptatie en betrokkenheid
2. Controle
3. Verlenen van zelfstandigheid
Rapporteer

Wat houdt de gezaghebbende opvoedstijl (autoritative child-rearing style) in?

De gezaghebbende opvoedstijl is de meest succesvolle stijl. Het bestaat uit veel acceptatie en betrokkenheid, aangepaste controletechnieken en geschikte verlening van zelfstandigheid.
Rapporteer

Wat houdt de autoritaire opvoedstijl (authoritarian child-rearing style) in?

De autoritaire opvoedstijl biedt weinig acceptatie en betrokkenheid, veel dwingende controle en weinig verlening van zelfstandigheid.
Rapporteer

Hoe zijn kinderen van autoritaire ouders?

Kinderen van autoritaire ouders zijn vaker angstig, ongelukkig en hebben vaak een laag zelfbeeld en zelfvertrouwen. Als ze gefrustreerd zijn, reageren ze vaak met vijandigheid en gebruiken dwang als ze hun zin niet krijgen, zet zoals hun ouder. 
Rapporteer

Naast de autoritaire style (onrechtvaardige directe controle) betrekken sommige ouders een meer subtiele style genaamd de psychologische stijl. Leg uit wat dit inhoudt.

De psychologische stijl: gedragingen die op binnendringen en manipuleren van kinderen's verbale expressie, individualiteit, en gehechtheid aan ouders.
Rapporteer

Wat houdt de toegeeflijke opvoedingsstijl (permissive child-rearing style) in?

De toegeeflijke opvoedingsstijl is warm en vol acceptatie, maar de ouders zijn niet betrokken. Toegeeflijke ouders zijn óf overdreven soepel of onoplettend en dus laten ze hun kinderen te veel eigen beslissingen nemen op een leeftijd dat ze daar eigenlijk nog niet klaar voor zijn.
Rapporteer

Hoe zijn kinderen van toegeeflijke ouders?

Kinderen van toegeeflijke ouders zijn vaker impulsief, ongehoorzaam en zijn rebels. Ze zijn meer afhankelijk van volwassenen en doen het slechter op school en vertonen meer antisociaal gedrag.
Rapporteer

Wat houdt de niet betrokken opvoedingsstijl (uninvolved child-rearing style) in?

De niet betrokken opvoedingsstijl combineert weinig acceptatie en betrokkenheid met weinig controle en over het algemeen onverschilligheid wat betreft zelfstandigheid.
Rapporteer

Wat voor ouders hanteren meestal een niet betrokken opvoedingsstijl?

Deze ouders zijn vaak emotioneel afstandelijk en depressief en zo overweldigd door levensstress dat ze geen tijd en/of energie overhebben voor de kinderen.
Rapporteer

Welke vier vormen van kindermishandeling bestaan er?

- lichamelijke mishandeling: aanvallen, zoals schoppen, bijten, schudden, slaan, steken, wat zorgt voor fysieke letsel
- seksueel misbruik: liefkozing, gemeenschap, exibitionisme, commercieel gebruik door prostitutie of de productie pornografie en andere vormen van uitbuiting
- verwaarlozing: gebrek aan basisbehoeften van een kind voor voedsel, kleding, medisch onderzoek, scholing of begeleiding
- emotioneel misbruik: handelingen die ernstige psychische of gedragsstoornissen kunnen veroorzaken, waaronder sociaal isolement, herhaalde onredelijke eisen, spot, vernedering, intimidatie of terroriseren.
Rapporteer

Wat is typerend voor ouders die hun kinderen mishandelen?

Deze ouders zijn minder bekwaam bij het hanteren van discipline confrontaties. 
Rapporteer

Welke dingen komen vaak voor in huizen waar wordt mishandeld?

Laag inkomen, lage educatie, werkeloos, alcohol en drug misbruik, echtelijke conflicten, overvolle leefomstandigheden, vaak verhuizen en extreme huishoudens disorganisatie.
Rapporteer

Wat zijn langdurige gevolgen van mishandeling?

Over tijd (bij mishandeling), kinderen showen serieuze aanpassingsproblemen, cognitieve tekorten, zware depressie, agressief gedrag, problemen met leeftijdsgenoten, middelen misbruik en gewelddadige misdaad - dat doorzet tot in de volwassenheid.
Rapporteer

Hoe komen de langdurige gevolgen van mishandeling voor?

Mishandelde kinderen krijgen vaak te maken met vijandige ouder-kindrelaties. Ook komt het veel voor dat er ook sprake is van partner mishandeling, wat ervoor zorgt dat kinderen leren om hun problemen op te lossen met agressie.

Ook kan het ervoor zorgen dat kinderen zelfmoord plegen in de adolescentie. 

Als laatst is er een verband tussen herhaaldelijke mishandeling en schade aan het centrale zenuwstelsel.
Rapporteer

Hoe kan kindermishandeling voorkomen worden?

Het verstrekken van sociale steun aan gezinnen is effectief in het verlichten van stress bij ouders, wat het aantal mishandelde kinderen terugdringt. 
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart