Check dit later lol - Language Development

9 belangrijke vragen over Check dit later lol - Language Development

Welke drie onderdelen van taal ontwikkelen zich verder, wel langzamer, tijdens de middle childhood?

Woordenschat, grammatica en pragmatiek.
Rapporteer

Waarom helpt lezen meer bij het leren van nieuwe woorden dan praten?

Omdat geschreven tekst vaak complexere en diverse woorden bevat.
Rapporteer

Waardoor verandert de humor van kinderen als hun woordenschat toeneemt?

Omdat ze dubbele betekenissen begrijpen en dus grapjes met dubbele betekenissen van woorden ook.
Rapporteer

Wat verbetert op het gramaticale gebied tijdens de schooltijd?

De beheersing van complexe grammaticale constructies en infinitieve zinnen.
Rapporteer

Net zoals verbeteringen in de woordenschat, de waardering van deze subtiele grammaticale onderscheidingen wordt ondersteund door wat?

Het verbeterde vermogen om taal te analyseren en erop te reflecteren.
Rapporteer

Wat verbetert er op het gebied van pragmatieken tijdens de schoolleeftijd?

Conversationele strategieën, door het verbeterde geheugen is het vermogen om het perspectief van de luisteraar in te nemen, praten met volwassenen over verleden gebeurtenissen zorgt voor betere verhalen op het gebied van organisatie, detail en uitdrukking. 
Rapporteer

Op welke twee manier kunnen kinderen tweetalig worden?

1. door tegelijkertijd twee talen te leren in early childhood
2. door een tweede taal te leren nadat ze de eerste taal hebben geleerd
Rapporteer

Waarom is het goed voor de ontwikkeling om twee talen vloeiend te kunnen spreken?

Deze kinderen zijn beter dan andere kinderen in testen van selectieve aandacht, het filteren van irrelevante informatie, analystische beredenering, concept vorming en cognitieve flexibiliteit.
Rapporteer

Wat is het gevolg als kinderen door het leren van een tweede taal, deels de eerste taal vergeten?

Daardoor worden ze slechter in beide talen en dit kan gevolgen hebben op hun schoolprestaties. Ze vervelen zich, raken gefrustreerd en scoren slechter dan leeftijdsgenoten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart