Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Diagnostiek, leerlingbegeleding, kind en context

Vak
- Passend onderwijs
- 2020 - 2021
272 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Diagnostiek, leerlingbegeleding, kind en context

 • 2 Rekenen

 • 2.1 Theoretische en empirische achtergrond

 • Hoe wordt de rol van de omgeving gedfinieerd bij het leren rekenen?
  Mediatie
 •  Wat is een informatieverwerkingsmodel? Hoe speelt dit zich af?
  Dit beschrijft de veronderstelde processen bij het verwerken van informatie en bij eventuele problemen daarin. Dit speelt zowel successief (na elkaar) als simultaan (gelijktijdig) af.
 • Hoe verloopt dit informatieverwerkingsmodel simpel gezien?
  Sensorische info --> korte termijngeheugen --> werkgeheugen (er wordt iets mee gedaan) --> info uit lange termijn geheugen nodig of extra opgeslagen daar --> uitkomst
 • Welke twee dingen beïnvloeden elkaar transactioneel waarbij omgeving een mediërende rol vervult?
  Psychosociaal functioneren en leerprestaties
 • 2.2 Rekenproblemen en dyscalculie

 • Welke dingen uit de informatieverwerkingstheorie zien we minder ontwikkelt bij de kinderen met leerproblemen?
  • Zwak werkgeheugen
  • Moeilijk oproepen kennis uit het langetermijngeheugen
  • minder efficiënte opslag in het lange termijn geheugen
 • Wat zien we beide terug in de definitie van dyscalculie?
  Feitenkennis als toepassing van feitenkennis.
 • Wat zijn de DSM-V criteria voor een specific learning disorder?
  Vroeg optredende en hardnekkige leerachterstand, specifiek, niet verklaarbaar door andere stoornissen. Niet toe te schrijven aan omgevingscondities.
 • Welke eisen worden er door het NL'se protocol dyscalculie: diagnostiek voor gedragsdeskundigen gesteld aan de diagnose?
  Een achterstand, zowel tov leeftijdsgenoten als tov eigen cognitieve mogelijkheden.
  een didactische resistentie (hardnekkigheid van de problemen ondanks goede hulp).
 • Op welke vlakken zien we problemen bij leerlingen met dyscalculie?
  • Declaratieve kennis: automatiseringstekorten
  • Procedurele kennis: moeite met het uitvoeren van procedures
  • Visueel-ruimtelijk gebied: problemen met meetkunde en kloklezen, geen getallen op de getallenlijn kunnen plaatsen.
  • Getallenkennis: tekort aan inzicht in het getallensysteem. 
 • 2.3 Implicaties voor diagnostiek

 • Wanneer spreken we van een hiaat in voorkennis?
  Als er specifieke uitval ten opzichte van de overige aspecten van de cogniteive ontwikkeling is ten opzichte van een vergelijkingsgroep.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.