Technisch lezen en spellen - Leren lezen en spellen - informatieverwerkingstheorie

5 belangrijke vragen over Technisch lezen en spellen - Leren lezen en spellen - informatieverwerkingstheorie

Uit welke drie soorten kennis bestaat het kennisbestand uit de informatieverwerkingstheorie?

 • Declaratieve kennis (feiten)
 • procedurele kennis (oplossingswegen)
 • metacognitieve kennis (weten wanneer je wat nodig hebt)
Rapporteer

Het informatieverwerkingsmodel gaat ervanuit dat er diverse strategieën zijn om dezelfde taak aan te pakken. Hierbij worden twee groepen onderscheiden:

 • Procedurele strategieën: spellende leesstrateige en auditieve spellingsstrategie
 • Geheugenstrategieën: directe woordherknning en directe woordspelling
Rapporteer

Welke drie leesstrategieën zien we bij technisch lezen?

 1. Indirecte woordherkenning (decoderend lezen)
 2. directe woordherkenning (herkennend lezen)
 3. gebruik maken van de context (anticiperend lezen)
Rapporteer

Bij het lezen en spellen komen verschillende strategieën naast elkaar aan bod, ze beïnvloeden elkaar. Hoe noemen we dit proces?

Een interactief-compensatorisch proces
Rapporteer

Zwakke spellers zijn vaak niet flexibel in het gebruik van strategieën, waar leidt dit toe?

Ze passen strategieën niet op de goede plek toe en kiezen vaak een (fonologisch) die ze teveel gebruiken. Overgeneralisatie dus.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart