Zelfconcept - theorievorming en onderzoek over het zelfconcept - de school als context voor de ontwikkeling van het zelfconcept

8 belangrijke vragen over Zelfconcept - theorievorming en onderzoek over het zelfconcept - de school als context voor de ontwikkeling van het zelfconcept

Wat verstaan we onder het 'skill development model'?

schoolse prestaties leiden via interne attribuering, feedback en vergelijking tot een bepaald academisch zelfconcept.
Rapporteer

Self-enhancement model, wat is dat?

Het academisch zelfconcept kan door verwachtingen, leermotivatie, inzet en keuzes ook de schoolse prestaties beïnvloeden.
Rapporteer

We hebben het self-enhancement model en het skill development model, en nog een derde. Welke is dat? Welke van deze drie krijgt het meest steun?

Het derde model, reciprocal effects model krijgt het meeste steun.
Rapporteer

Welke relatie is belangrijk voor het academisch zelfconcept van de leerlingen?

De relatie met de leerkracht en de verwachtingenv an de leerkracht.
Rapporteer

Wat bedoelen we met 'big-fish-little-pond'?

Kinderen in een klas met een laag gemiddelde denken beter over eigen prestaties dan kinderen in een klas met een hoog gemiddelde. Het is dus maar net waar je het mee vergelijkt.
Rapporteer

Wat zien we bij kinderen met leerproblemen?

Wel een lager academisch zelfconcept, maar geen lager algemeen zelfconcept.
Rapporteer

Welke vorm van gedragsproblemen is nauw verbonden met een laag zelfconcept

Internaliserende gedragsproblematiek
Rapporteer

Waarom is het verband met externaliserende gedragsproblemen en zelfconcept niet zo duidelijk?

Omdat ze enerzijds veel negatieve feedback krijgen maar anderzijds ook weer vaak schuld buiten zichzelf leggen
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart