Zelfconcept - theorievorming en onderzoek over het zelfconcept - zelfconcept en zelfwaardering

9 belangrijke vragen over Zelfconcept - theorievorming en onderzoek over het zelfconcept - zelfconcept en zelfwaardering

Wat zijn de twee meest gebruikte termen op te verwijzen naar het zelf?

Zelfconcept en zelswaardering.
Rapporteer

Het is in realiteit moeilijk onderscheid te maken tussen zelfconcept en zelfwaardering maar in theorie is de omschrijving van de twee begrippen wel anders:

Zelfconcept is de cognitieve  representatie van de eigen persoon.
zelfwaardering zijn alle evaluatieve visies op het zelf.
Rapporteer

Waar verwijst de globale zelfwaardering naar?

De subjectieve beoordeling van de eigen waarde als persoon.
Rapporteer

Waar verwijst de domeinspecifieke zelfwaardering naar?

De evaluaties van zichzelf op specifieke domeinen van functioneren.
Rapporteer

Waar verwijst de term faalangst naar?

Het geheel van affectieve, fysiologsiche/lichamelijke, cognitieve en gedragsmatige reacteis in situaties waarin iemand de indruk heeft een prestatie te moeten leveren die aan een bpeaalde norm of standaard moet beantwoorden.
Rapporteer

Waarom wordt het zelfconcept niet in een hiërarchische verhouding weergegeven?

Omdat er geen wetenschappelijk bewijs is voor hogereordefactoren. De multi-dimensionele aard van de zelfevaluaties heeft belangrijkere implicaties voor wetenschap en onderzoek dan de hiërarchische schikking ervan.
Rapporteer

Het concept zelfwaardering wordt steeds meer gezien als heterogeen, dat wil zeggen dat..

Er verschillende aspecten zijn
Rapporteer

Wat bedoelen we met fragiliteit mbt zelfwaardering?

De mate waarin iemands zelfwaardering contigent is: het laten afhangen van de globale zelfwaardering van het bereiken van interne of externe standaarden. (zowel globaal als domeinspecifiek).
de mate waarin iemands zelfwaardering instabiel is: iemands zelfwaarde gevoel schommelt sterk met de tijd.
Rapporteer

De drie factoren van zelfwaardering (niveau, contigentie en instabiliteit) zijn onderling...

Gerelateerd. Mensen met een laag niveau hebben het meeste contigentie en instabiliteit.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart