Samenvatting Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners

- Markus van Alphen
ISBN-10 9462363730 ISBN-13 9789462363731
637 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Diagnostische vaardigheden voor psychosociale hulpverleners Auteur: Markus van Alphen ISBN: 9789462363731

 • 1 hoofdstuk 1

 • De hoofdactiviteiten in de hulpverlening kunnen gegroepeerd worden onder?
  Diagnostiek en interventie
  Directe en indirecte begeleiding
  Behandeling en therapie
 • Enkele belangrijke cognitieve vuistregels (heuristiek) en de fase waarin zij vooral een rol spelen bij de toepassing van klinische oordeelsvorming?
  - Causale attributie: De actor verklaart zijn gedrag doorgaans vanuit externe, situationele omstandigheden. De observator daarentegen verklaart het handelen van de actor over het algemeen vanuit interne, stabiele disposities.
  - Gedragsconfirmatie: Het door eigen gedrag uitlokken van informatie die de eigen denkbeelden ondersteunt.
  - Beschikbaarheid: Het oordeel over de mate waarin een verschijnsel optreedt, wordt geleid door de mate waarin het te beoordelen verschijnsel overeenkomt met wat als daarvoor typerend wordt opgevat.
  - Verankering: Oordelen over de frequentie of omvang van verschijnselen blijven sterk verankerd in de aanvangswaarden die de beoordelaar hanteert.
  - Confirmatorische teststrategie: het opzoeken van informatie die bij de eigen mening aansluit.
 • Wat is het verslag in de aanmeldingsfase?
  Deze vat de relevante informatie die tijdens de aanmelding is verzameld samen. Dit verslag kan men weergeven in de vorm van een startcontract. Geen juridische gevolgen marcheert aan wat ze van elkaar kunnen verwachten.
 • 1.1 De klinische cyclus

 • Wat is de klinische cyclus?
  Alle bemoeienissen van een professional om cliënten te helpen van hun abnormaal, afwijkend of problematisch gedrag af te komen. Dus: het begeleiden van het veranderproces totdat cliënten zelfstandig verder kunnen.
 • De diagnostische cyclus van De Bruyn et al 2003 bestaat uit 7 stappen
  1.aanmelding
  2.inventariseren klachten
  3.hulpvragen vaststellen
  4.probleemdefinieering
  5.verklaringen zoeken
  6.advies bedenken
  7.adviesgesprek
 • Hg gerichte diagnostie vlg Pameijer 2007 bestaat uit5 fasen
  Fase 1 intakefase
  fase 2 strategiefase
  fase 3 onderzoeksfase
  fase 4 indicatiefase
  fase 5 adviesfase
 • 2 Methodisch werken

 • De empirische cyclus vlg De Groot 1961 bestaat uit vijf fasen
  1. Observatiefase, kijken hoe iets gaat
  2. Inductiefase, voorspellende factor met hypothese
  3. Deductiefase, door vragen stellen kijken of het meetbaar is
  4. Toetsingsfase, noteren wat er gebeurt volgens vastgestelde criteria
  5. Evaluatiefase, check of de hypothese klopt
 • De regulatieve cyclus van Van Strien 1986 bestaat uit welke 5 stappen
  Stap 1 probleemdefiniëring = aanmelding
  stap 2 diagnose
  stap 3 planning = advies
  stap 4 actie = behandeling
  stap 5 evaluatie
 • Wat is het verschil tussen empirische cyclus en regulatieve cyclus
  Empirisch is gericht op opdoen van kennis
  regulatief is gericht op begeleiden van veranderproces
 • Welk paradigma ligt ten grondslag aan het diagnostisch proces
  Het hypothese toetsend model
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag