Directe instructie - Vaardigheden bij interactief onderwijs

5 belangrijke vragen over Directe instructie - Vaardigheden bij interactief onderwijs

Wat zijn de vaardigheden van de ll bij Interactief Onderwijs?

 1. Je aanpak kunnen vertellen
 2. Actief luisteren
 3. Op medeleerlingen focussen
 4. Samenwerken
 5. Zelfstandig werken
 6. Verantwoordelijkheid nemen
Rapporteer

Waarom is het niet vanzelfsprekend je aanpak te kunnen vertellen?

 • Soms mag hij thuis niet vertellen wat hij denkt
 • Op school moet een ll zich ook vaak inhouden, geduld hebben, luisteren en wachten tot ze iets mogen zeggen
 • Anderstaligheid, echter de ll leert wel het snelst op deze manier.
Rapporteer

Hoe leer je actief luisteren?

Door veel oefenen. Zowel door jezelf als door de ll
Groep 3-4 stel je lagere eisen.
Groep 8 kan goed actief luisteren
Vervolgonderwijs vaak terugval door pubertijd en of vorm vh onderwijs.
Rapporteer

Wat is reciprocal teaching?

Wederkerig leren, van elkaar leren. Als één ll iets slims bedenkt kunnen de andere ll hier hun winst mee doen. Dus: FOCUSSEN op medeleerlingen.
Rapporteer

Wat  moet de ll met een opdracht kunnen om deze zelfstandig uit te voeren?

Schatten hoelang ze nodig hebben voor deelopgaven.
Even laten liggen wat ze niet snappen; komt later misschien
Stil werken; geen last voor en van de ander.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart