Methodisch activiteiten ontwikkelen

3 belangrijke vragen over Methodisch activiteiten ontwikkelen

Fase 1 = de VOORBEREIDING uit welke stappen bestaat deze?

- informatie verzamelen
- de beginsituatie vaststellen
- de doelstelling formuleren
- de leerstof vaststellen
- activiteiten en middelen plannen
- een lesplan maken
- controle van doel, activiteiten en middelen
Rapporteer

Fase 3: = de EVALUATIE bespreek je met de leraar. Noem mogelijke onderwerpen

- de voorbereiding
- het groepsproces en de orde
- de doelen
- de gekozen activiteit  
- je eigen rol tijdens de activiteit

Je kunt ook de STARR-methode volgen..
Rapporteer

De STARR-methode is te gebruiken voor gespreksonderwerpen bij evaluatie. Leg uit...

S: Situatie: wat is er gebeurd; wie waren aanw.; met welke ll, in welke ruimte.
T: Taak: wat was je taak, rol, wat werd van je verwacht, wat wilde je bereiken.
A: Actie: wat heb je gedaan, gezegd. Hoe was je aanpak, hoe reageerden de ll en jij
R: Resultaat: wat is uit je activit. gekomen. Hoe is het afgelopen: ll enth.actief,lasti
R: Reflectie:hoe vind je dat je gedaan hebt? tevreden? vlgdex anders?actienodig?
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart