Samenvatting Dienstenmarketingmanagement Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Dienstenmarketingmanagement

- W de Vries ( ), et al
ISBN-10 9001765076 ISBN-13 9789001765071
588 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Dienstenmarketingmanagement Auteur: W de Vries ( ), P J C van Helsdingen ISBN: 9789001765071

 • 1 Wat is dienstenmarketing management? 29

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is Detailhandel marketing?

  De distributie is een zelfstandige schakel die veel invloed heeft op de consument en fabrikant

 • 1.1 Inleiding in het dienstenmarketingmanagement 32

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Online diensten kunnen worden onderverdeeld in 2 groepen
  - Pure stand alone - een belangrijk voordeel van de klant.

  Pure diensten stellen gebruikers in staat taken uit te voeren.
  Inhoudsdiensten geeft de klant toegang tot verschillende vormen content bijv. Greetz, Gmail

  - Ondersteunende online diensten - vergemakkelijken aankopen van producten
 • 1.2 Wat is een dienst? 34

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Interactieve consumptie
  (onscheidbaarheid/service encounter)
  In veel gevallen kan de productie van een dienst pas aanvangen wanneer de consument in persoon aanwezig is.
  • equipment based/machine georiënteerde dienstverlening
  • people based/mensgeoriënteerde dienstverlening
  Prosumer: betrokkenheid consument bij totstandkoming dienst + consument heeft zicht op de totstandkoming en het daarbij horende dienstverleningsproces. Consument = een beetje producent. Voorbeeld: dienstverlening via internet (Wehkamp)
 • 1.3 Wat is marketing? 42

  Dit is een preview. Er zijn 20 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Production concept (voor 1930)
  Focus op productieproces, fysieke product door ontbreken van vraagbarrieres (snel groeiende vraag t.o. opkomende massaproductie)
  Kenmerken: vergroten prod.cap. + verbeteren efficiency en distributie
  Geen marketing > credo: een goed product verkoopt zichzelf
 • Marketingconceptie (intrede rond 1950, evolueert na 1950)
  Beginvorm van huidige marketing.
  Centraal stellen wensen/verlangens afnemers > doelgroep.
  Focus verschuift van product naar ruil en ruiltransactie
  - MVO
  - Verdedigbaar concurrentievoordeel
 • Wat is Societal marketing?
  marketing van de organisatie in relatie tot de maatschappij
 • DRETS > trends (zoals DESTEP)
  Demografische
  Regulerende
  Economische
  Technologische
  Sociale trends
  Mate waarin organisatie wordt beinvloed door een trend = impact
 • 1.3.4 Welles

  Dit is een preview. Er zijn 8 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uit welke drie gedragscomponenten bestaat marktoriëntatie ofwel market-orientation volgens Narver en Slater?
  1. Klantoriëntatie ofwel customer-orientation. Een marktgeoriënteerde organisatie stelt de klant en de relatie met de klant centraal en heeft de wil een superieure waarde aan de klant te leveren.
  2. Concurrentieoriëntatie ofwel competitor focus. Deze oriëntatie dient de organisatie inzicht te verschaffen in de sterkten en zwakten van de huidige en potentiële concurrentie.
  3. Interfunctionele coördinatie. De samenwerking tussen afdelingen moet resulteren in een goede onderlinge afstemming, waardoor de beschikbare middelen van een organisatie zo effectief mogelijk worden aangewend.
 • Om commitment te realiseren zijn de volgende gedragslijnen van belang;
  - Duidelijkheid omtrent waarden, doelgroepen en positionering
  - Organisatie moet klant niet alleen volgen maar ook leiden
  - Dienstverlenende instelling
 • 2 Het basismodel en managementvormen 63

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is CRM en welke variant is er?
  Customer relationship management & E-CRM

  CRM = het proces waardoor relaties met winstgevende klanten kunnen worden begrepen en kunnen worden gemanaged door het realiseren van superieure klantwaarde, services en ontevredenheid en het daarnaast identificeren, aantrekken, ontwikkelen en onderhouden van relaties met klanten, concurrenten en andere marktpartijen waardoor winstgevende klanten worden behouden

  E-CRM = het ontwikkelen van strategieën om te kijken hoe digitale technologie (web 2.0) en digitale data CRM kan ondersteunen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart