Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'links', 'rechts' en 'wetsvoorstel', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Paula Breuning, et al
ISBN-13 9789402056426
221 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over links, rechts, wetsvoorstel

Waar gaat het om bij progressief-conservatie dimensie over en wat is links en wat rechts ?
Hier gaat het om morele vraagstukken over onze maatschappij en tradities. Voorbeelden hiervoor zijn homohuwelijk , euthanasie bij uitzichtloos lijden en abortus. Progressieve partijen zijn links en zijn voor de verandering en de  vrijheid van dat mensen hun eigen keuze kan maken. Bij conservatieve partijen die dus rechts zijn willen ze geen grote snelle veranderingen. Ze willen stabiliteit en zekerheid. Ze zijn voor dat de overheid soms mensen moet beschermen door persoonlijke vrijheid te beperken.
Rapporteer
Wat is de kosmopolitisch-nationalistische dimensie en welke is links en rechts.
De kosmopolieten zijn links zij zijn voor samen met andere landen internationale problemen op te lossen. Het zijn wereld mensen die  een pluriforme samenleving als iets positiefs zien. Ze willen werken aan klimaatverandering en vluchtelingenstromen .Ze willen dat er meer macht moet naar de EU. De nationalisten zijn rechts en vinden belangen van het eigen belang belangrijk en wil dat de EU minder macht moet krijgen.
Rapporteer
Wie dienen vaker wetsvoorstellen in en waarom ?
Ministers: zij hebben meer (beleidsvoorbereidende) ambtenaren tot hun beschikking.
Rapporteer
Wat er gebeurt er met een wetsvoorstel tot dat die wordt aangenomen.
Een wetsvoorstel gaat eerst naar de Tweede kamer. Daar debatteren de leden over de wetsvoorstellen; ze kunnen zo een voorstel afwijzen of aannemen. Een aangenomen voorstel gaat door naar de eerste kamer, ook wel de Senaat genoemd. Het kan ook zo zijn dat de meerderheid de wetsvoorstel wil veranderen. Dan bekijkt de eerste kamer of de wetsvoorstellen niet in de strijd zijn met de Grondwet en of een wet wel goed uitgevoerd kan worden.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart