Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verkiezingen', 'provinciaal' en 'volk', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
- Paula Breuning, et al
ISBN-13 9789402056426
221 Flashcards en notities
 • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers die je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verkiezingen, provinciaal, volk

Wat is de betekenis van het woord democratie ?
Het komt van de twee Griekse worden 'demos' en 'kratein' die respectievelijk 'volk' en 'heersen' of 'regeren; beteken. Het houdt dus meer in dan 'de meerderheid beslist'.
Rapporteer
Wat zijn basis/formele kenmerken van een democratie ?
 • Er zijn regelmatig vrije en geheime verkiezingen.
 • De rechtstatelijke beginselen worden gerespecteerd.
 • Er zijn vrije media die het volk kunnen informeren over de politiek, verkiezingen en maatschappelijke problemen.
Rapporteer
Wat zij vrije en geheime verkiezingen ?
Vrij wil zeggen dat in principe iedere volwassene mag stemmen (actief kiesrecht) en zelf mag bepalen op wie hij wilt stemmen. Het betekent ook dat iedereen kiesgerechtigde zichzelf kandidaat mag stellen (passief kiesrecht). Geheim betekent dat niemand erachter kan komen op wie je hebt gestemd. Kortom, de bevolking kiest haar eigen volksvertegenwoordiging en daarmee ook het bestuur.
Rapporteer
Wat is een argument voor inderecte democratie ?
Wetgeving is vaak ingewikkeld en specialistisch.
Rapporteer
Wat is de taak van volksvertegenwoordigers ?
Om de burgers zo goed mogelijk te representeren: te vertegenwoordigen.
Rapporteer
Waar bestaat de Eerste Kamer uit en hoe vormt die zich ?
De eerste kamer bestaat uit 75 leden. Eens in de vier jaar zijn er Provinciale Statenverkiezingen: de volksvertegenwoordiging op provinciaal niveau. De leden van de Provinciale Staten kiezen de Eerste Kamerleden. Zo wordt de eerste kamer indirect gekozen , via getrapte verkiezingen.
Rapporteer
Wie is de regering en wat is het doel ervan?
De regering bestaat uit de koning en de minsters, maar in de dagelijkse praktijk wordt het uitgevoerd door de ministers en staatsecretarissen. Volgens de Grondwet is de regering verantwoordelijk voor het bestuur van ons land.
Rapporteer
Wat is de inhoud van de vertrouwensregel ?
Als er geen vertrouwen meer in een van de kamers of kabinetslid of het hele kabinet dan kunnen ze aftreden. Het volk heeft indirect het laatste woord in ons democratisch systeem.
Rapporteer
Wat voor rol speelt de burgemeester in de gemeente?
De burgermeester zit de vergaderingen voor van zowel de gemeenteraad als het college van B en W en heeft een aantal bijzondere bevoegdheden. De burgemeester is verantwoordelijk voor de veiligheid en openbare orde in de gemeente.
Rapporteer
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart