Samenvatting: Dit Is Onderzoek! | 9789001816896 | Dirk Benjamin Baarda

Samenvatting: Dit Is Onderzoek! | 9789001816896 | Dirk Benjamin Baarda Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Dit is onderzoek! | 9789001816896 | Dirk Benjamin Baarda

 • 1 Wat wil de onderzoeker weten

  Dit is een preview. Er zijn 275 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Welke vragen moet je kunnen beantwoorden bij het operationaliseren (vertalen)van een probleemstelling in een onderzoeksvraag (en)?

  1. Wat zijn de probleemstelling, de doelstelling en de onderzoeksvraag?
  2. Gaat het om een open of een gesloten onderzoek? Kwalitatief of kwantitatief onderzoek?
  3. Wat zijn de onderzoekseenheden en eigenschappen/kenmerken?
  4. Wat is er al bekend over het onderzoeksonderwerp?
  5. Gaat het om een beschrijvend, explorerend of toetsend onderzoek?
  6. Is het onderzoek uitvoerbaar?
 • wanneer je een probleem vertaald denk je na over..

  - de probleemstelling
  -de doelstelling
  - de onderzoeksethiek
  - de onderzoeksvraag
 • Wat betekent kwalitatief onderzoek?

  Onderzoek waarbij het onderzoeksmateriaal bestaat uit cijfermatige gegevens, die statisch geanalyseerd worden om antwoord te geven op de onderzoeksvraag
 • Wat zijn de kenmerken van een beleidsvraag?

  Die hebben betrekking op hoe iets opgelost kan worden
 • wat zijn kenmerken/eigenschappen

  het te meten kenmerk van de onderzoekseenheden
 • wat zijn de kenmerken van een open onderzoeksvraag?

  vraag is breed en je kan er niet ja of nee op antwoorden. Hoort bij kwalitatief onderzoek.
 • wat is de probleemomschrijving/aanleiding

  dit is een schets van achtergrond waaruit de onderzoeksvraag voorkomt. wat was bijvoorbeeld de aanleiding? er kan ook gebruik gemaakt worden van bronnen om de schets toe te lichten
 • wat is verkennend / explorerend onderzoek

  atrial-and-error onderzoek waarbij wordt begonnen met vage veronderstellingen over de werkelijkheid, met onscherp geformuleerde hypothesen of verwachtingen en geen van tevoren vastgelegde werkwijze, om op  die manier zo open  mogelijk te staan voor de werkelijkheid en te komen tot de ontwikkeling van hypothesen.
 • wat zijn de redenen om literatuuronderzoek te doen?

  1. begrippen definieren en meten: je kunt leren uit andere onderzoeken hoe anderen de begrippen en eenheden hebben gedefinieerd.
  2.methodologische aspecten: lezen hoe andere onderzoekers vergelijkbaar onderzoek hebben opgezet en uitgevoerd en wat hun ervaringen zijn.
  3. theorie: bronnenonderzoek doen
 • wat is het resultaat van een kwalitatieve survey

  de verslagen van interviews

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Dit Is Onderzoek!