Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'pensioenen', 'aow' en 'gefinancierd', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Economie
- Wierts
- Bernardinuscollege (Heerlen)
114 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over pensioenen, aow, gefinancierd

Wat is een begrotingstekort en hoe leidt dit tot een hogere staatsschuld?
Meestal wordt er door de overheid meer geld uitgegeven dan dat er wordt ontvangen, waardoor er een begrotingstekort ontstaat. Dit begrotingstekort moet elk jaar worden geleend, wat leidt tot een staatsschuld. Vervolgens moet deze schuld ook weer worden afgelost.
Rapporteer
Wat is pensioen en waaruit kan een pensioen bestaan?
Pensioen is het inkomen dat het salaris vervangt en men ontvangt in geval van ouderdom de AOW is een basispensioen dat bestaat uit +70% van het minimumloon. Daarboven ontvangen veel mensen nog een aanvullend pensioen.
Rapporteer
In Nederland worden pensioenen onder andere gefinancierd door het omslagstelsel. Wat houdt dit in?
Het omslagstelsel houdt in dat alle mensen die werken iedere maand een premie betalen aan de overheid, waarmee de AOW van ouderen wordt gefinancierd. De werkenden van nu werken dus eigenlijk voor de AOW van de ouderen
Rapporteer
Wat is een gevaar van het omslagstelsel?
Het gevaar hiervan is dat het onbetaalbaar kan worden als er sprake is van een vergrijzing. Dan moet een relatief kleine groep werkenden immers een relatief grotere groep van een AOW voorzien
Rapporteer
De Nederlandse pensioenen worden verder gefinancierd met het kapitaaldekkingsstelsel wat houdt dit in?
Met het kapitaaldekkingsstelsel worden bedrijfspensioenen en aanvullende pensioenen gefinancierd. Dit wordt door werknemers zelf opgespaard: werkende mensen betalen maandelijks via hun werkgever een pensioenpremie aan een pensioenfonds of verzekeringsmaatschappij. Het pensioenfonds belegt de betaalde pensioenpremie. De pensioenpremie plus opbrengsten uit de beleggingen vormen later de basis voor het uitbetalen van de pensioenen.
Rapporteer
Wat is een gevaar van het kapitaaldekkingsstelsel?
Het kapitaaldekkingsstelsel is niet gevoelig voor de vergrijzing, maar een gevolg van dit systeem is dat de hoogte van de aanvullende pensioenen afhangt van de prestaties van de financiële markten (denk aan de koersstijging of-daling van aandelen die in bezit zijn van een pensioenfonds)
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart