Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'prijzen', 'geaggregeerd' en 'termijn', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Economie
- Wierts
- Bernardinuscollege (Heerlen)
114 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over prijzen, geaggregeerd, termijn

Wat is het verschil tussen de collectieve vraag en de geaggregeerde vraag?
Bij de collectieve vraag gaat het om de totale vraag naar één product in een land. Bij de geaggregeerde vraag gaat het om de totale vraag naar alle producten op alle markten in een land samen.
Rapporteer
Wat is over het algemeen het verband tussen het nationale prijsniveau en de omvang van de geaggregeerde vraag?
Er bestaat in het algemeen een negatief verband tussen het nationale prijsniveau en de omvang van de geaggregeerde vraag. Dit is logisch; hoe hoger de prijzen, des te lager de vraag zal zijn.
Rapporteer
Waar legt de verkeersvergelijking van
Fisher een verband tussen?
De verkeersvergelijking van Fisher legt een verband tussen de handel in goederen en diensten en de geldstroom in de economie. De verkeersvergelijking van Fisher geeft aan dat de geldstroom (M X V) gelijk is aan de goederenstroom (P x T)
Rapporteer
Wat is de invloed van deflatie op de consumptie in een land
Bij deflatie wachten mensen met het besteden van hun geld. Later kunnen ze namelijk met hetzelfde geld meer kopen. Consumptie op korte termijn daalt dus omdat mensen aankopen uit gaan stellen.
Rapporteer
Wat wordt er bedoeld met rigide prijzen?
Rigide prijzen zijn prijzen die op korte termijn niet zullen veranderen als bijvoorbeeld de vraag verandert. Op de lange termijn kunnen producenten echter inspringen op de veranderende vraag. Hierdoor zijn de prijzen op lange termijn flexibel.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart