Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'rente', 'ecb' en 'sociaal', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Economie
- Wierts
- Bernardinuscollege (Heerlen)
114 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over rente, ecb, sociaal

Hoe kan de internationale concurrentiepositie van een land verbeterd worden door loonmatiging?
Bij loonmatiging zorg je voor het verlagen van productiekosten en personeelskosten per product door het instellen van een maximale loonstijging of het verlagen van loonbelasting en sociale premies. Hierdoor dalen de loonkosten per product waardoor de producten goedkoper worden en zal de vraag vanuit het buitenland toenemen.
Rapporteer
Op welke manier werken sociale uitkeringen anticyclisch?
Bij mensen die werkloos zijn geworden, valt het inkomen weg. Sociale uitkeringen (zoals een werkloosheidsuitkering) vangen deze inkomensterugval gedeeltelijk op, waardoor de bestedingen minder sterk zullen afnemen. Zonder de sociale uitkering zou de conjunctuurbeweging immers worden versterkt (nog meer vraaguitval)
Rapporteer
De ECB kan door middel van rentebeleid de conjunctuurbeweging beïnvloeden. Leg uit hoe dit werkt.
Door de rente te verlagen wordt het minder aantrekkelijk om te sparen en aantrekkelijker om te lenen. De bestedingen zullen dus stijgen. De ECB verlaagt de rente ten tijde van laagconjunctuur om de vraag te stimuleren. Bij hoogconjunctuur kan de ECB de rente juist verhogen om de vraag af te remmen. Bij een hogere rente wordt sparen aantrekkelijker en wordt er minder geleend. Zo worden de bestedingen teruggedrongen en daalt de productie.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart