Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'verzekeraar', 'premie' en 'risico', komende uit:

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
Vak
- Economie
- Wierts
- Bernardinuscollege (Heerlen)
114 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over verzekeraar, premie, risico

Hoe noemden we het verschil in informatiehoeveelheid tussen een verzekeraar en een verzekerde?
Dit noemen we asymmetrische informatie of informatie asymmetrie: de informatieachterstand of informatievoorsprong van de ene transactiepartij ten opzichte van de andere partij. Iemand weet bijvoorbeeld van zichzelf of hij zorgvuldig met zijn spullen omgaat. De verzekeraar weet dit niet, omdat hij zijn verzekerden niet ken.
Rapporteer
Verzekeraars hebben een aantal oplossingen om deze situatie te voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door premiedifferentiatie. Leg dit uit.
Risico op averechtse selectie kan worden tegengegaan door premiedifferentiatie: verschillende premies rekenen voor verschillende doelgroepen. Mensen met een laag risico verzekeraar ervoor dat ook goede risico's zich verzekeren.
Rapporteer
Door asymmetrische informatie doen zich twee problemen voor, voor de verzekeraar averechtse selectie en risico op moreel wangedrag. Leg beide begrippen uit.
  1. Averechtse selectie: alleen mensen die zichzelf weten dat ze slordig zijn, sluiten een verzekering af. Als jij bijvoorbeeld van jezelf weet dat je heel netjes bent met je mobiel, sluit je minder snel een dure telefoonverzekering af. Zo verzekeren alleen slechte risico's zich. Hierdoor zullen de premies van de verzekeraar stijgen.
  2. Risico op moreel wangedrag (moral hazard): gedrag dat mensen vaak vertonen als zij een verzekering hebben afgesloten. Ze gaan minder zorgvuldig met hun spullen om, omdat zij toch verzekerd zijn. Hierdoor neemt de kans op schade toe en moet de verzekeraar hogere premies vragen.
Rapporteer
Verzekeraars kunnen ook gebruikmaken van een bonus-malussysteem. Wat is dat
Het risico op moreel wangedrag kan worden beperkt met het bonus malussysteem. Hierbij worden verzekerden die voorzichtig zijn en een aantal jaren geen schadeclaims invoeren beloond. Hun premie wordt dan omlaag gebracht met een hogere premie (malus). Iemand die jaren schadevrij in zijn auto rijdt betaalt bijvoorbeeld een lagere premie voor zijn autoverzekering
Rapporteer
Het invoeren van een eigenrisico helpt ook om ongewenste situaties te voorkomen. Leg dit uit.
Het invoeren van een eigen risico kan moreel wangedrag tegengaan. Hierbij wordt niet de hele schade vergoed door de verzekeraar, maar moet je een deel zelf betalen. In ruil hiervoor hoef je minder premie te betalen. Dit maakt dat men minder nonchalant met de bezittingen om zal gaan, er moet immers zelf een gedeelte betaald worden. Hierdoor zal er minder schade worden geclaimd.
Rapporteer
Om averechtse selectie te voorkomen, kan de overheid bepaalde verzekeringen verplicht stellen om ervoor te zorgen dat iedereen verzekerd is. Hoe noemen we dit?
Dit noemen we collectieve dwang en deze verplichte verzekeringen zijn volksverzekeringen. Iedere inwoner is hierbij verplicht zich te laten verzekeren voor een risico. Bijvoorbeeld op ziekte.
Rapporteer
Het Nederlandse zorgstelsel is gebaseerd op het principe van solidariteit. Wat wordt daarmee bedoeld?
Iedereen betaalt dezelfde premie, ongeacht kenmerken als leeftijd, gezondheidstoestand of ziektekansen. Zo draagt iedereen bij aan de zorgkosten van degenen die ziek worden. Er vindt dus risicospreiding plaats door middel van verplichte solidariteit.
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart