Samenvatting: Educational Research ... | 9780132613941 | John W Creswell

Samenvatting: Educational Research ... | 9780132613941 | John W Creswell Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Educational research : planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research | 9780132613941 | John W. Creswell.

 • 1 chapter 1 the process of conducting research using quantitative and qualitative approaches

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 A definition of research and its importance

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de definitie van een research (onderzoek)? 

  Een research is een proces van stappen die gedaan wordt om informatie te verzamelen en te analyseren.  Dit om begrip van een onderwerp of probleem te vergelijken. 
 • Wat is heel globaal het raamwerk van een research? De drie stappen.

  1. stel een vraag
  2. verzamel informatie om de vraag te beantwoorden
  3. presenteer het antwoord op de vraag
 • Waarom is een research belangrijk?  Drie redenen.

  1. onderzoek draagt bij aan kennis
  2. onderzoek verbetert de praktijk
  3. onderzoek informeert het beleidsdebat
 • Wat betekent dat onderzoek bijdraagt tot kennis?

  Dat betekent dat educators een onderzoek ondergaan die bijdraagt tot uitbreiding van informatie over een bepaald onderwerp. 
 • Hoe verbetert research de prakijk? 

  Het geeft suggesties voor verbeteringen  in de praktijk
  Het geeft nieuwe ideeën voor de docenten
  Het helpt docenten bij evalueren van verschillende benaderingen  (zie aantekeningen)
  Het helpt bij maken van connecties (andere docenten die bezig zijn met hetzelfde idee)
 • Hoe informeert research bij beleidsdebatten? 

  Het helpt bij afwegen van verschillende perspectieven. Het research moet wel heldere resultaten bevatten verzameld op een beknopte manier en de datagegevens moeten betrouwbaar zijn. 
 • Welke problemen komen we tegen bij het hedendaagse onderzoek? 

  1. tegenstrijdig of vage bevindingen
  2. onderzoek ontwikkelt langzaam
  3. de data is twijfelachtig ( ondervraagden begrijpen het probleem niet goed, te weinig ondervraagden, bij een survey te vage of dubbele vragen, verkeerde statische techniek gebruikt)
 • 1.3 The characteristics of quantitative and qualitative research in each of the six steps

 • Wanneer wordt bepaald of je kiest voor kwantitatief of kwalitatief? 

  De onderzoeker bepaalt dat na het research probleem geïdentificeerd te hebben, een literatuuronderzoek heeft gedaan en onderzoeksvragen heeft opgesteld. 
 • 1.3.3 verschillen en overeenkomsten tussen kwantitatief en kwalitatief

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de overeenkomsten tussen beide methodes? 

  - beide methodes gebruiken de 6 stappen (procedure) van het onderzoek.
  - bij het onderzoeksprobleem (probleemstelling)  wordt bij beide het belang van het onderzoek naar voren gebracht. 
  - dezelfde procedure van gegevensverzameling in de vorm van vragen of observaties.
 • Wat zijn de verschillen tussen beide methodes? 

  -bij kwantitatief gaat de probleemstelling vooral om het maken van onderzoeksvragen/hypothese, bij kwalitatief gaat het meer om het begrip van het fenomeen. 
  - gegevensverzameling (observatie, vragenlijst) is closed-ended bij kwantitatief ( mee eens, niet mee eens) en open-ended bij kwalitatief (algemene vragen)
  -statistische analyse bij kwantitief en woorden/beelden bij kwalitatief
  -vaste structuur (intro, literatuur, mehode, resultaten, conclusie) bij kwantitatief, bij kwalitatief kunnen onderdelen gemist worden

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Educational Research ...