Samenvatting Een bewogen fundament de filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Een Bewogen Fundament De Filosofische Grondslagen Van De Bewegingswetenschappen

- Rob Gerrit Withagen
ISBN-10 9490951137 ISBN-13 9789490951139
225 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PDF te bekijken!
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Een bewogen fundament de filosofische grondslagen van de bewegingswetenschappen Auteur: Rob Gerrit Withagen ISBN: 9789490951139

 • 1 Introductie

  Dit is een preview. Er zijn 4 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • 1.1 De motor-actie controverse

  Dit is een preview. Er zijn 6 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Waar gaat de motor-actie controverse over?
  De motor-actie controverse (Meijer & Roth, 1988) gaat over hoe gecoördineerde bewegingen, zoals het slaan van een tennisbal, tot stand komen. Zoals in elk debat zijn er veel posities in te nemen en veel nuances mogelijk. De theorieën kunnen opgedeeld worden in twee dominante zienswijzen: de motortheorie en de actietheorie.
 • Waar richten de aanhangers van de motortheorie zich op in hun studies?
  Vooral op het functioneren van het brein. Zij stellen veelal dat de hersenen werken volgens de zogenaamde sense-model-plan-action architectuur (Brooks, 1999).
 • Wat is het sense-model-plan-action?
  Op basis van de input van de sensoren construeren mensen zich eerst een representatie van de wereld die zij vervolgens waarnemen. Die representatie wordt daarna gebruikt om een actieplan te maken, en dit plan wordt vervolgens vertaald in (de setting van) een motorprogramma dat het lichaam aanstuurt.
 • Hoe wordt de motortheorie omschreven door de neurowetenschapper Gallese?
  Als het hamburgermodel. De suffe broodjes staat voor de input en output van het systeem: dat is weinig belangwekkend. De sappig burger, de cognitie zit ertussen in. Gedrag begrijpen = de burger (cognitie) bestuderen.
 • In de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw is de motortheorie sterk bekritiseerd. Belangrijk was de Amerikaanse psycholoog Gibson. Wat stelt Gibson en wat benadrukt hij?
  Zijn nieuwe waarnemingstheorie verschilt sterkt met die van de motortheorie. Volgens Gibson vormen mensen zich geen representatie van de omgeving (zoals de motortheorie) stelt, maar nemen zij de omgeving zelf waar. Daarnaast benadrukte hij de intieme relatie tussen waarnemen en bewegen. Hij stelt dat bewegingen worden gestuurd door informatie die aanwezig is in de omgeving.
 • Wat is een goed voorbeeld die past bij de waarnemingstheorie van Gibson?
  De relatie tussen optic flow en voortbeweging. Als je door de omgeving beweegt, ontstaat een optisch stroomveld dat een schat aan informatie bevat over je beweging in die omgeving. Volgens Gibson gebruiken dieren deze informatie vervolgens om hun beweging te sturen. Met andere woorden door beweging ontstaat een optisch stroomveld en dat stroomveld bepaalt weer de beweging.
  Volgens Gibson resulteert dit een gecoördineerde, functionele bewegingen.
 • Waar richten de aanhangers van de actietheorie zich op in hun studies?
  In tegenstelling tot de motortheorie stelt deze benadering dan ook dat we in de studie van gedrag onze aandacht niet uitsluitend of voornamelijk moeten richten op het brein; om bewegen te begrijpen moeten we de interactie tussen de verschillende subsystemen bestuderen waaruit het gedrag ontstaat.
 • 2 De mechanisering van de natuur

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2
  Laat hier meer flashcards zien

 • 2.1 Aristoteles

 • Vertel algemeen over Aristoteles, wie is zijn leermeester, waar hield hij zich mee bezig, hoe werd hij gezien etc.
  Aristoteles werd in 384 v. Chr. Geboren in Griekenland. Hij heeft 20 jaar aan de academie van Plato gestudeerd maar ontwikkelde zijn eigen denkbeelden die vaak haaks stonden op die van Plato. Rond 335 v. Chr. Stichtte hij zijn eigen Lyceum. 
  Kenmerkend voor Aristoteles is dat hij een alomvattend en coherent wereldbeeld heeft ontwikkeld. Hij hield zich bezig met bijna alle onderdelen van de filosofie, met poëzie en literatuur, en natuurwetenschappelijk onderzoek. Door zijn alomvattendheid van zijn visie en zijn impact op het denken van de westerse en islamitische wereld wordt hij gezien als één van de grootste filosofen.
 • 2.1.1 Plato's filosofie in een notendop

 • Wat is Plato's filosofie?
  Plato beweerde dat er geen verandering bestaat en dat onze waarneming bedriegelijk is. Hij maakte in zijn denkkader een onderscheid tussen de realiteit en de verschijning. Naar Plato's idee is de wereld zoals wij hem waarnemen, vol met verandering en beweging, slechts een imperfecte schaduw van een eeuwige, onveranderlijke realiteit. En deze realiteit bestaat uit ideeën die niet zintuigelijk waarneembaar zijn, maar zich uitsluitend laten denken. 
  Dit wordt vaak geïllustreerd met zijn befaamde metafoor van de grot met het vuur. 
 • Wie had een grote invloed op Plato en wat was zijn visie?
  Parmenides had beweerd dat er geen verandering kan bestaan. Er is in zijn visie slechts Zijn en Niet-Zijn; het vergaan van iets of de transformatie van het één in het ander is volgens hem onmogelijk.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart