Samenvatting: Eigen Woning

Studiemateriaal generieke omslagafbeelding
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
LET OP!!! Er zijn slechts 72 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Eigen woning

 • 2 De eigen woning

 • 2.2 Begrip eigen woning

  Dit is een preview. Er zijn 3 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 2.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Geldt de eigenwoningregeling (inclusief renteaftrek) ook als er sprake is van een vruchtgebruik dat krachtens erfrecht is verkregen?

  Ja. Let op, alleen een vruchtgebruik dat krachtens erfrecht is verkregen, en dus geen vruchtgebruik dat tijdens leven gevestigd is!
 • Is er na tijdelijke verhuur nog hypotheekrenteaftrek mogelijk?

  Ja. Hoofdregel is dat door verhuur leegstaande eigen woning verhuist naar box 3. Na afloop van verhuur gaat woning niet terug naar box 1. Tijdelijke maatregel tot 1-1-2014: eigenwoningregeling kan herleven na tijdelijke verhuur tot einde van periode waarin nog hypotheekrenteaftrek mogelijk zou zijn geweest. Tijdelijke verhuur niet gezien als vervreemding, dus geen EWR.
 • 3 Voordelen uit de eigen woning

 • 3.1 Eigenwoningforfait

 • Wat gebeurt er met het EWF als een woning maar een deel van het jaar als eigen woning kwalificeert?

  Het eigenwoningforfait wordt tijdsevenredig bepaald.
 • Het EWF geldt ook als er bij wijze van fictie sprake is van een eigen woning. Welke 2 uitzonderingen gelden hierbij?

  1. woning dient feitelijk niet als hoofdverblijf, maar kwalificeert wel als eigen woning. EWF wordt dan op 0 gesteld. Uitgangspunt hierbij is in- of uitschrijving GBA.
  2. Als de woning niet als eigen woning dient vanwege tijdelijk verblijf elders, en de woning leeg staat. EWF wel van toepassing, maar afwijkend tarief.
 • 3.3 Kamerverhuurvrijstelling

  Dit is een preview. Er zijn 2 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 3.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Hoeveel mag de bruto huuropbrengst bedragen om gebruik te kunnen maken van de kamerverhuurvrijstelling?

  Maximaal € 4.536 (2013) bruto per jaar.
 • Waar of niet waar?Als gebruik kan worden gemaakt van de kamerverhuurvrijstelling, wordt het EWF voor de hele woning in aanmerking genomen, en wordt de huuropbrengst (minus eventuele kosten ivm de verhuur) hierbij opgeteld.

  Niet waar. Het EWF wordt inderdaad voor de hele woning in aanmerking genomen, maar de gehele huuropbrengst is vrijgesteld.
 • 4 Eigenwoningschuld

 • In welk artikel worden de voorwaarden voor een eigenwoningschuld benoemd?

  Art. 3.119a Wet IB 2001 (Dit was voorheen artikel over bijleenregeling, maar dit is nu art. 3.119aa Wet IB 2001.
 • 4.1 Vereisten eigenwoningschuld

 • Welke van de volgende beweringen is NIET waar?De eigenwoningschuld is het gezamenlijke bedrag aan schulden van de belastingplichtige:A. aangegaan in verband met een eigen woningB. er geldt een contractuele verplichting tot het gedurende de looptijd ten minste annuïtair en in ten hoogste 360 maanden volledig aflossenC. er wordt aan de verplichting tot aflossing voldaan (aflossingseis)D. er in alle gevallen voldaan wordt aan de informatieplicht 

  Antwoord D is onjuist. Er is alleen sprake van een informatieplicht indien art. 3.119g van toepassing is (informatieplicht schulden niet-administratieplichtigen)
 • 4.1.1 Schulden in verband met de eigen woning

 • Welke van de volgende beweringen is NIET waar?Een schuld is een schuld in verband met de eigen woning als deze is aangegaan voor:A. verwerving van de woning (maar nooit meer dan aankoopprijs + verwervingskosten)B. verbetering of onderhoud van de woningC. afkoop rechten van erfpacht, opstal of beklemmingD. extra storting in een kapitaalverzekering ter aflossing van de eigenwoningschuldE. financieringskosten

  Antwoord D is onjuist.
 • 4.1.2 Aflossingseis

 • Op het toetsmoment moet worden voldaan aan de aflossingseis. Er is in ieder geval ieder einde van het kalenderjaar een toetsmoment. Daarnaast zijn er nog 3 toetsmomenten:1. bij vervreemding van de eigen woning2. bij wijziging van de maandelijkse rentevoet3. bij oversluiten van de schuldA. 1 en 2 zijn waarB. 1 en 3 zijn waarC. 2 en 3 zijn waarD. Alle 3 zijn waar

  D is juist.
LET OP!!! Er zijn slechts 72 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart