Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'aanbod', 'mogelijkheid' en 'sluiten', komende uit:

- Evert Dirk Casimir Neppelenbroek
ISBN-10 9462905339 ISBN-13 9789462905337
75 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over aanbod, mogelijkheid, sluiten

Welke twee eisen worden in de literatuur gesteld aan een geldig aanbod?
  1. Het aanbod moet gericht zijn (art. 6:227 BW)
  2. Het aanbod moet elementen in zich dragen die kunnen leiden tot een bepaalbare overeenkomst.
Rapporteer
Met welk fenomeen van technoregulering kan er een verband worden gelegd als je het hebt over dat er niet elke aanbieding op internet sprake is van een openbaar aanbod?
Bij de beantwoording van deze vraag wordt mede gelet op het feit dat de inrichting van de verkoopomgeving mede bepalend is. Dit zie je terug bij de Code is Law van Lessig
Rapporteer
Wat is de rechtsregel uit het arrest "Hofland/Hennis"?
Een advertentie van individueel bepaalde zaken in een "te koop-sectie" van een advertentieblad is in beginsel een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
Rapporteer
Wat is volgens Van Esch een mogelijkheid om van het aanbod-aanvaarding model af te wijken bij het sluiten van een contract?
Afspraken maken bij EDI in de interchange agreement dat bijvoorbeeld een aanvaarding geen werking heeft nadat de aanbieder een ontvangstbevestiging heeft gestuurd.
Rapporteer
Welke mogelijkheid hebben partijen dezer dagen in plaats van hun aanbod intrekken voordat deze de andere partij heeft bereikt (wat via mail dus nagenoeg onmogelijk is)
Het aanbod herroepen ex 6:219 lid 1 BW
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart