Dit zijn flashcards en notities die gemaakt zijn door studenten over onderwerpen als 'automatisch', 'gebruiker' en 'beroep', komende uit:

- Evert Dirk Casimir Neppelenbroek
ISBN-10 9462905339 ISBN-13 9789462905337
75 Flashcards en notities
  • Deze + 400k samenvattingen, ook in PDF!
  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers die je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Flashcards over automatisch, gebruiker, beroep

Wanneer wordt een beroep op het vertrouwensbeginsel van 3:35BW gehonoreerd?
Voldoende onderzoek zelf verricht (3:11 BW), en geen uitzondering van de beperkende werking van redelijkheid en billijkheid (6:2 lid 2 jo 6:248 lid 2 BW)
Rapporteer
Wanneer is het volgens Neppelenbroek mogelijk om een beroep te doen op art. 3:35 BW bij foutief ingevoerde parameters in een automatisch IT-systeem
Wanneer er geen automatische alarmbel is ingesteld.
Rapporteer
Wat is volgens Voulon de maatstaf wanneer een de achterliggende wil van een gebruiker als afwijkend kan worden beschouwd van de verklaringen die een systeem aflegt, oftewel dit overgaat in oneigenlijke dwaling?
De begrenzing van het functioneren van automatische systemen ligt bij gelijkblijvende omstandigheden en overeenkomstig hetgeen de gebruiker redelijkerwijs mocht verwachten van dit systeem. Wanneer dit veranderd kan je ook spreken van oneigenlijke dwaling
Rapporteer
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart