Samenvatting: Ethiek In Sociaalagogische Beroepen | 9789043024198 | Jacqueline Rothfusz

Samenvatting: Ethiek In Sociaalagogische Beroepen | 9789043024198 | Jacqueline Rothfusz Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Ethiek in sociaalagogische beroepen | 9789043024198 | Jacqueline Rothfusz.

 • 1 Moraal en ethiek

  Dit is een preview. Er zijn 24 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Om welke redenen moet ik goed nadenken over de normen en waarden die mijn professioneel handelen beïnvloeden?

  - mensen kunnen hun problemen vaak niet zelf oplossen
  - ze zijn kwetsbaar: sociaal zwak of met bepaalde beperkingen
  - interventies: profiteren of schade door oplopen
  - geven vertrouwelijke informatie
  Ik moet kunnen verantwoorden waarom ik bepaalde keuzes gemaakt heb: naar cliënten, collega's, het publiek of voor de rechter
 • 1.1 Moraal

  Dit is een preview. Er zijn 53 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn morele vragen en wat morele opvattingen?

  Vragen die over goed en kwaad (de manier waarop mensen zouden moeten leven) gaan. Morele opvattingen zijn de antwoorden op deze vragen
 • Wat is het verschil tussen morele vragen en morele opvattingen?

  Morele vragen gaan over goed en kwaad, over hoe mensen zouden moeten leven...
  Morele opvattingen zijn een antwoord op de vraag hoe men zich als mens goed en verantwoordelijk kan gedragen...
  Bij moraal gaat het over normen en waarden, verbonden aan een bepaalde levensvisie die op intuïtie, emotie of ratio zijn gebaseerd.
 • Welke vijf moralen worden onderscheiden?

  1 hechtingsmoraal: hierbij gaat het om hechting en empathie in relaties met wie men verbonden is
  2 geweldmoraal: een grote rol in oorlogssituaties
  3 reinigingsmoraal: verwering tegen vreemde smetten, letterlijk en symbolisch
  4 samenwerkingsmoraal: collectieve samenwerking, ook als die samenwerking bedreigd wordt, vertrouwen speelt hierin een grote rol (webshop moet je kunnen vertrouwen)
  5 beginselenmoraal: zoeken naar redelijke argumenten om te onderbouwen waarom een handeling goed of fout is -> systematisch: ethiek.    
  1 - 4 zijn instinctief en zonder argumenten, 5 is beredeneerd en met argumenten.
 • Wanneer is iets een morele vraag of een moreel dilemma?lesdoel

  Als je jezelf de vraag stelt over goed en kwaad, over een manier waarop je zelf zou moeten leven.
 • Zijn waarden en normen af te leiden uit de werkelijkheid?

  Nee, ze zijn verbonden aan een levensvisie, aan idealen en kunnen gebaseerd zijn op intuïtie, emoties of rationele overwegingen. Daarnaast kan moreel gedrag deels verklaard worden vanuit biologische processen en vanuit de evolutie.
 • Is moraal een vaststaand gegeven?

  Moraal is niet statisch en opvattingen kunnen variëren afhankelijk van tijd en plaats. (vb. dierenrechten)
 • Op welke niveaus spelen morele kwesties?

  • Microniveau:De morele vraag over de manier waarop je van mens tot mens met elkaar om zou moeten gaan. Speelt een rol in alle menselijke relaties. (vb. een mens in nood laat je niet stikken)
  • Mesoniveau: Organisaties maken morele keuzes, die onder meer hun neerslag vinden in de visie van de instelling.(vb. principieel voor kiezen om met vrijwilligers te werken)
  • Macroniveau: De manier waarop de samenleving moet worden ingericht. Politieke keuzes. Waarden die hierbij een rol kunnen spelen: vrijheid, gelijkheid, rechtvaardigheid, verantwoordelijkheid.
 • Micro meso en macroniveau

  Morele kwesties spelen op verschillende niveaus
 • 1.1.1 Waarden en normen

  Dit is een preview. Er zijn 35 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • waarden zijn begrippen die omschrijven wat mensen waardevol vinden en waarnaar zij streven, noem hier 3 voorbeelden van:

  vrijheid, rechtvaardigheid en betrouwbaarheid

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart