Samenvatting: Europees Recht Algemeen Deel 2020 | 9789462512221 | Eijsbouts

Samenvatting: Europees Recht Algemeen Deel 2020 | 9789462512221 | Eijsbouts Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Europees Recht Algemeen Deel 2020 | 9789462512221 | Eijsbouts

 • 1 Inleidende opmerkingen

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • In 1970 werd het voorstel van politiek-comité Davignon aanvaard, waar vormde het de basis voor?

  De Europese Politieke Samenwerking (EPS) - een intergouvernementele organisatie en geen onderdeel van de EEG

  Een manier om tot een nauwere politieke samenwerking te kunnen komen.
 • In 1978 werd door inspanning van de Duitse bondskanselier Schmidt en de Franse president Giscard d'Estaing een nieuw Europees middel geschapen.

  Het Europees Monetair Stelsel (EMS):
  Dit ging gepaard met de instelling van vaste wisselkoersen door interventies van centrale banken van de lidstaten in elkaars valuta. Ook werd een Europees Fonds voor Monetaire Samenwerkingen opgericht teneinde kredieten te verlenen aan de lidstaten.
 • Wat is er in het arrest Costa/ENEL bepaald?

  Het HvJEU heeft bepaald dat met de oprichting van de Europese Gemeenschap een nieuwe rechtsorde in het leven is geroepen, dat bindend is voor zowel de lidstaten als de onderdanen (directe werking). Dit is tot stand gekomen omdat de lidstaten door het oprichten van de Gemeenschap en het daarbij overdragen van de soevereiniteit een nieuwe rechtsorde hebben opgericht.
 • Wat heeft het Verdrag van Maastricht opgeleverd?

  Het verdrag van Maastricht is gesloten in 1992 ( en inwerking getreden in 1993). Het heeft de Europese Unie in het leven geroepen. Dit betekende een switch van economische gemeenschap naar ook een meer politieke.
  Het Europees burgerschap werd geïntroduceerd ( huidig artikel 20 VWEU)
  - gezamenlijke munt--> de Euro
 • De EU heeft steeds meer karakter gekregen van trias politica, hoe heeft dit vorm gekregen?

  representatieve democratie: art. 10 VEU.
    1. De burgers van de Unie kiezen rechtstreeks de leden van het Europees Parlement
  2. In de Europese Raad worden de lidstaten vertegenwoordigd door hun staatshoofd/ regeringsleider
  3. In de Raad van de EU worden de regeringen van de lidstaten vertegenwoordigd die op hun beurt weer verantwoording verschuldigd zijn aan de nationale parlementen en de nationale burgers.
 • Waar bestaat de wetgevende macht uit?

  Het Europees Parlement en de Raad van de EU oefenen gezamenlijk, op voorstel van de Europese Commissie ( ex. Art. 17.2), de wetgevende macht uit ex art. 14 VEU.
 • In het wetgevingsproces, wie streeft welk belang na?

  1: de Commissie streeft het belang van de Unie als geheel na( art. 17.1 VEU)
  2. Raad streeft het belang van de nationale regeringen ( art. 16 lid 2)
  3. Europees Parlement streeft het belang van de burgers van de Europese Unie na ( art. 14.2 VEU)
 • 1.1 Europa en de Europese Unie, geschiedenissen

  Dit is een preview. Er zijn 1 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Rond welk jaar maakte Europa zijn actieve entree in de wereldgeschiedenis? En rond welk jaar begon de tocht naar de wereldmacht?

  1) Het jaar 1000
  2) Het jaar 1500
 • 1.2 Europese Gemeenschap

  Dit is een preview. Er zijn 10 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wanneer vroeg een Franse minister aan de toen net opgerichte Bondsrepubliek Duitsland om tezamen de EGKS te vormen? Wat was zijn naam?

  Dinsdag 8 Mei 1950 - Robert Schuman
 • Wat gebeurde er op dinsdag 9 mei 1950?

  De Franse minister Robert Schuman deed aan de nieuwe Duitse staat het voorstel om samen een instantie op te richten voor het organiseren van een gemeenschappelijke markt voor kolen en staal. (Hierdoor ontstond het EGKS).

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Europees Recht Algemeen Deel 2020