Samenvatting Europees Recht - Algemeen Deel Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Europees Recht - Algemeen Deel

- Eijsbouts
ISBN-10 9089521232 ISBN-13 9789089521231
1568 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Europees Recht - Algemeen Deel Auteur: Eijsbouts ISBN: 9789089521231

 • 1 Europa als woonplaats, de unie als haar bestuur

 • Wat houdt de sleutel periode van 1989-92 in?
  Op basis van de Europese gemeenschappen werd de EU opgericht. Veel nieuwe rechtsgebieden vinden daarin hun oorsprong.
 • Wat zijn de kernbronnen van de Europese rechtsgeschiedenis?
  Primair recht (verdragen), secundair recht (afgeleiden daarvan), rechtspraak ( geen rechtsbron), politieke praktijk ( geen rechtsbron)
 • Welke 2 verdragen zijn het meest belangrijk geweest (+jaartallen) en waarom.

  Verdrag van Rome (1957): de toenmalige bescheiden Economische Europese Gemeenschap(EEG) is uitgegroeid tot verreweg de belangrijkste organisatie.

  Verdrag van Maastricht (1992): Introductie van de Europese Unie(EU) als een soort nieuwe overkoepelende organisatie over de drie reeds bestaande Gemeenschappen: de EEG, EGKS en Euratom met daarbij de introductie van het EU-verdrag en het idee van een gemeenschappelijke munt de euro. 

 • In welke sleutelperiode werd de Europese Unie opgericht, welke grote gebeurtenis ging daarmee gepaard en waarom wordt dit een sleutelperiode genoemd?
  De Europese Unie is op de basis van de Europese Gemeenschappen opgericht in de sleutelperiode 1989-1992. De oprichting van de Unie gebeurde onder de schok van de val van de Berlijnse muur. Veel nieuwe rechtsgebieden vinden in de periode 1989-1992 hun oorsprong.
 • Wat is de kern van het Van Gend & Loos arrest?

  Ten eerste werd de gemeenschap tot 'nieuwe rechtsorde' verklaard in het internationale recht. Ten tweede volgde de introductie van de rechtstreekse werking (ookwel: directe werkingvan het Europese recht. 

 • Wat is de kern van het Costa/ENEL arrest?

  Bepaald werd dat het Europese recht voort vloeit uit een autonome bron. Op grond van de in de Van Gend & Loos arrest bepaalde 'eigen rechtsorde' werd bepaald dat het Europese recht voorrang heeft boven alle recht van de lidstaten.

   

  Aantekening: Het concept van de autonome rechtsorde was geboren.

 • Wat houdt de exclusieve bevoegdheid van de EU in?

  De EU heeft een zeer beperkt aantal onderwerpen waar zij de exclusieve bevoegdheid over heeft, dat betekent met uitsluiting van de lidstaten. Voorbeelden hiervan zijn: a) douane-unie b) mededingingsregels tbv de interne markt c) monetair beleid d) biologische rijkdommen van de zee e) handelspolitiek 

 • Wat is de belangrijkste link die het Europese stelsel met het legaliteitsbeginsel heeft?
  Het attributiebeginsel, wat inhoudt dat de Unie alleen die bevoegdheden kan uitvoeren die uitdrukkelijk per verdrag aan de Unie zijn overgedragen.
 • Welke twee relativeringstermen zijn er voor het attributiebeginsel?
  - Implied powers: bevoegdheden instellingen kunnen ook uit de bepalingen van de Verdragen voortvloeien, indirect afgeleid.
  - Flexibiliteitsartikel, art. 352 lid 1 VWEU: doelbevoegdheden. --> formele eis van eenparigheid van stemmen in de Raad en goedkeuring van het EP & het moet gaan om bevoegdheden. De bepaling kan dus niet gebruikt worden om de doelstellingen van de Verdragen aan te vullen.
 • Wat is de communautaire methode?

  Dit is het samenspel tussen drie zelfstandige instellingen: de EC + EP + Raad. Dit is de institutionele driehoek. Langs democratische weg op basis van gedeelde soevereiniteit wordt er gehandeld in het algemeen belang van de EU.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.