Samenvatting: Exploring Humans An Introduction To The Philosophy Of The Social Sciences | 9789085062264 | Hans Dooremalen, et al

Samenvatting: Exploring Humans An Introduction To The Philosophy Of The Social Sciences | 9789085062264 | Hans Dooremalen, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Exploring humans an introduction to the philosophy of the social sciences | 9789085062264 | Hans Dooremalen, Herman de Regt & Maurice Schouten.

 • 0 Introductie

  Dit is een preview. Er zijn 19 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 0
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat bedoeld Plato met rationalisme?

  het gezichtspunt dat kennis voortkomt uit een juist gebruik van het menselijk redeneervermogen.
 • Wat bedoeld Aristoteles met het empirisme?

  de visie dat kennis tot stand komt door onze zintuiglijke vermogens. Onze zintuigen brengen ons in direct contact met de wereld, en onze ervaringen vormen onze kennisbron. Volgens Aristoteles kon er geen sprake zijn van aangeboren kennis. Anders dan de nativisten stellen de empiristen dat we geheel zonder kennis worden geboren. De analogie van de tabula rasa is te herleiden tot het werk van Aristoteles.
 • Wat bedoeld Kant met de een synthese van empirisme en rationalisme?

   kennis komt voort uit het samengaan van input uit de werkelijkheid en de activiteit van de menselijke geest.
 • Waar ging een belangrijk debat over in het oude Griekenland en wie waren hierbij betrokken?

  Vragen naar het zijn. Een verwoed debat over wat bestaat en wat niet. Een kernkwestie was het verschil tussen zijn en worden, traditioneel vertegenwoordigd door Parmenides en Heraclitus.
 • Wie was Plato en wat waren zijn ideeën?

  Plato, rationalist, rede is belangrijkste bron van kennis. Ideeën zijn aangeboren Belangrijke onderwerpen zijn Plato’s metafysica en epistemologie. Voor Plato was de werkelijkheid geen voortdurend veranderende schijn, maar een bovennatuurlijk domein van eeuwige en volmaakte Vormen of Ideeën, van vrijwel alles.  Plato legde zijn standpunt uit aan de hand van de bekende allegorie van de grot.  De werking van de zintuigen brengt slechts tot overtuiging (doxa), niet tot kennis (epistèmè).
 • Waarom is de opvatting van Plato te zien als een tegenreactie op Socrates?

  Hiermee biedt Plato een ontsnappingsroute uit het scepticisme van Socrates. Ook die constateerde dat de wereld van de zintuigen ons geen zekerheid biedt. Waar hij echter stelde dat we dus nooit iets zeker kunnen weten, zegt Plato nu dat dit wel kan. Die ware kennis zit immers al in ons bij geboorte. Door gebruik te maken van ons verstand, kunnen we die kennis herinneren en toch zekerheid bereiken.
 • Wat wordt bedoeld met peripatetisch axioma

  Thomas van Aquino (1225-1274)  ‘Niets is in het verstand  dat niet eerst in de waarneming was’.
 • De notie van causaliteit is cruciaal voor Aristoteles’ kennistheorie. Hij onderscheidde vier soorten oorzaken:

  de vormoorzaak, de stofoorzaak, de werkoorzaak en de doeloorzaak. Volgens Aristoteles staat kennis van iets gelijk aan kennis van deze vier oorzaken. Deze overwegingen suggereren dat Aristoteles geen radicaal empirist was. De vier oorzaken kunnen immers niet uitsluitend door gebruik van de zintuigen gekend worden.
 • 1 Introductie boek

  Dit is een preview. Er zijn 61 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat veronderstelt het scientisme

  Wetenschap is superieur aan alle pogingen om kennis te verschaffen. Zijn wetten bieden zekerheid

 • sceptici, post-modernisten, relativisten

  Er is meer dan één waarheid, meer dan één methode. Er is geen objectiviteit in het observeren, en er is geen waarheid in wetenschappelijke theorieën. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Exploring Humans An Introduction To The Philosophy Of The Social Sciences