Expressie en primitivisme - Wie is de primitief?

9 belangrijke vragen over Expressie en primitivisme - Wie is de primitief?

Wat biedt de rijk geïllustreerde almanak Der Blaue Reiter, die in 1912 onder redactie van Wassily Kandinsky en Franz Marc in München werd gepubliceerd?

Een fraaie staalkaart van allerlei werk dat traditioneel in het kader van het primitivisme wordt geplaatst.
Rapporteer

Wat schrijft Kandisky in 'Uber die Formfrage'?

Dat 'het absolute' niet gezocht kan worden in de vorm. De vorm is in vergelijking met de inhoud vrij onbelangrijk, kan zeer verschillende gedaanten aannemen, en is persoon- , plaats-  en tijdgebonden.
Rapporteer

Wanneer beleefde de belangstelling voor kindertekeningen een hoogtepunt?

In het eerste kwart van de twintigste eeuw. De waardering voor niet-westerse kunst, volkskunst, kindertekeningen was pas mogelijk geworden nadat de morele en esthetische vooroordelen ten opzichte van dit werk uit de weg waren geruimd.
Rapporteer

Wanneer was de belangstelling voor de kindertekening ook erg groot?

In de jaren na de tweede wereldoorlog. Willem Sandberg organiseerde eind 1948 de tentoonstelling Kunst en Kind.
Rapporteer

Door wie lieten, in dezelfde periode, Amerikaanse kunstenaars zich inspireren?

Door werk van pre-Columbiaanse en Noord-Amerikaanse indianen. Sporen daarvan zijn duidelijk traceerbaar in het vroege werk van abstract expressionistische schilders als Gottlieb en Pollock.
Rapporteer

Met wat werden graffiti geassocieerd eind 19e  eeuw?

Met criminelen.
Rapporteer

Klee betrok het werk van geesteszieken in zijn beschouwing. Hoe zat het met de belangstelling voor het werk van geesteszieken?

De belangstelling bereikte een hoogtepunt in de eerste kwart van de twintigste eeuw.
Rapporteer

Welk werk is van grote invloed geweest op verschillende generaties kunstenaars?

Bildnerei der Geisteskranken van kunsthistoricus-psychiater Hans Prinzhorn.
Rapporteer

Wat is 'art brut'?

Letterlijk 'rauwe kunst'. Jean Dubuffet introduceerde het begrip midden jaren veertig en zette het tegenover 'art culturel'. Art brut was gebaseerd op 'valeurs sauvages'.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart