Fauvisme en expressionisme - Expressionisme - Der Blaue Reiter

9 belangrijke vragen over Fauvisme en expressionisme - Expressionisme - Der Blaue Reiter

Was het primitivisme van de Blaue Reiter-kunstenaars hetzelfde als dat van de Brücke-leden?

Nee, de Brücke-kunstenaars benaderden de kunstzinnige schepping uitgesproken hedonistisch en hadden een obsessie met het menselijk lichaam.
Rapporteer

Waardoor wordt het primitivisme van de Blaue Reiter gekenmerkt?

Door een anti-rationele houding - ze verwierpen het negentiende eeuwse positivisme ten gunste van een belangstelling voor het spirituele die nog het meest verwant was aan de belangstelling van de 'Frühromantiker.
Rapporteer

Wat staat centraal in de geschriften van Kandinsky?

Het vertrouwen in utopische zelfbeschouwing en een expressionistische benadrukking van emotie.
Rapporteer

Waar wendde hij zich tot, toen hij steun zocht voor de vernieuwing van de kunst?

Tot primitieve bronnen van vijftiende-eeuwse Italiaanse schilderkunst tot Indiaans mysticisme.
Rapporteer

Wat was voor Kandinsky van doorslaggevende betekenis?

Dat hij in 1906 in Parijs verbleef waar hij vertrouwd raakte met het denken en werken van de avant-garde.
Rapporteer

Welke dimensie diende zich in de praktijk van de Blaue Reiter aan?

Die van 'geleerd' primitivisme, waarbij bepaalde kunstenaars zich zowel in etnologisch als esthetisch opzicht voor hun primitieve bronnen gaan interesseren.
Rapporteer

Welke bronnen benaderde Kandinsky en Marc systematisch?

De verzameling Lubki, goedkoop, vervaardigde Russische volkskunst, de ontdekking van 'hinterglasmalerei' en de uiterst gevarieerde verzameling van het Berlijnse etnografisch museum.
Rapporteer

Welke afstand schiepen ze hiermee?

Tussen de moderne kunst en oudere Europese kunst en suggereerde enerzijds een typisch primitivistische preoccupatie met essentialia en oorsprongen, wat in feit historisch en cultureel onderscheid onderuit haalde.
Rapporteer

Wat laat de almanak, die in 1912 verscheen zien?

Hoe snel de belangstelling voor het primitieve een kenmerk van expressionistische kunst was geworden, alsook van de verscheidenheid aan beschikbare bronnen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart