Fauvisme en expressionisme - Expressionisme - Baders en baadsters

3 belangrijke vragen over Fauvisme en expressionisme - Expressionisme - Baders en baadsters

Waar komen de beroemde tochtjes die de Brücke-leden zomers ondernamen uit voort?

Ze gingen baden en deze tochtjes komen voort uit een soortgelijke impuls om de stad te 'ontvluchten', hoewel de schilders en hun modellen nog een stapje verder gingen met deze terug-naar-de-natuur-mythe door nudisme te beoefenen en met primitieve wapens te spelen, zoals pijl en boog en boemerangs.
Rapporteer

Waardoor wordt het primitivisme van de Brücke-leden enigszins gecompliceerd?

Door het feit dat hun verwerping van de heersende cultuur een uiting was van bohémiengedrag dat meer verwant was aan dat van de Parijse avant-garde vanaf het midden van de negentiende eeuw dan aan de reactionaire Duitse jeugd- en levenshervormingsbewegingen, die de moderne industriële stad volkomen afwezen.
Rapporteer

Waarmee houden de veelvuldige tochtjes die de Brücke-leden ondernamen om te baden en te tekenen, verband?

Met het (in die tijd) populair geworden geloof dat regelmatige excursies in de 'open lucht' de gezondheid ten goede kwamen; dat wil zeggen, ze waren voornamelijk toeristisch van aard en ze hadden wel iets weg van een vakantie.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart