Cobra en abstract expressionisme - Abstract expressionisme

14 belangrijke vragen over Cobra en abstract expressionisme - Abstract expressionisme

Welke achtergrond hadden de Amerikaanse kunstenaars die men gewoonlijk abstract-expressionisten noemt, voor het merendeel?

Een vergelijkbare links-politieke achtergrond, hoewel men neit kan beweren dat een van hen zich, tegen de tijd dat de Verenigde Staten aan de tweede wereldoorlog mee ging doen, actief met een partijpolitieke kunst had beziggehouden.
Rapporteer

Op welk standpunt stonden schilders als Mark Rothko, Jackson Pollock, Adolph Gottlieb, Theodoros Stamos en Newman?

Dat het doel van kunst was om het wezenlijke bloot te leggen, om het beeld te zuiveren opdat zij een universele taal zou spreken.
Rapporteer

Wat speelt een grotere rol bij het abstract expressionisme dan bij Cobra?

De van oorsprong surrealistische belangstelling voor antropologisch onderzoek.
Rapporteer

Waarvoor tracht Worringer een verklaring te geven?

Voor de grote visuele verschillen tussen kustwerken die door de tijd en/of de cultuur van elkaar zijn gescheiden door te wijzen op twee tegengestelde creatieve impulsen, die hij omschrijft als de 'Einfühlungsbedürfnis'  (behoefte aan invoelen) en de 'Abstraktonsdrang' (de drang tot abstractie).
Rapporteer

Wat is volgens Worringers theorie de psychische voorwaarde van waruit de 'Abstraktionsdrang' zich kan ontwikkelen?

Een groter innerlijke onrust, veroorzaakt door de verschijningsvormen van de buitenwereld, terwijl de 'Einfühlungsdrang' alleen kan ontstaan vanuit een gelukkige pantheïstische vertrouwensrelatie tussen de mens en de verschijningsvormen van de buitenwereld.
Rapporteer

Waar kwam de aanspraak die veel abstract-expressionisten op een verwantschap met 'primitieve' kunst maakten uit voort?

Uit hun geloof dat psychologisch inzicht in de makers van die kunst even goed kon worden verkregen door middel van esthetische beschouwing als door de traditionele methode van de antropologie.
Rapporteer

Met welke opvatting, net als de surrealisten waren ze het eens?

De opvatting van de Franse antropoloog Marcel Mauss en zijn volgelingen dat het primitieve voorwerp, wanneer het uit zijn oorspronkelijke context wordt gehaald, niettemin fungeert als een 'getuige' van de cultuur waaruit het is voortgekomen.
Rapporteer

Wanneer raakten de abstract-expressionisten geïnteresseerd in tribale kunst?

In de jaren dertig. Ze weerspiegelt de wens, die zij met de Cobra-kunstenaars deelde, om fundamentele ideeën directer via inheemse tradities bloot te leggen.
Rapporteer

Waarom verwierpen de abstract-expressionisten de Afrikaanse en Oceanische kunst?

Omdat die te ver af leek staan van hun eigen belangstelling voor een spirituele en artistieke vernieuwing gebaseerd op verbanden tussen het eigen ik en het eigen mythische verleden.
Rapporteer

Wat zijn de meest gebruikelijke bronnen van het primitivisme van het abstract expressionisme?

Eskimokunst en kunstvoorwerpen van de indianen van de noordwestkunst van Noord-Amerika.
Rapporteer

Wiens  werk weerspiegelt sterk de Oud-Amerikaanse beeldtaal van de indianen aan de noordwestkust van Noord-Amerika en in het zuidwesten?

Het vroege abstract-expressionistische werk van Pollock.
Rapporteer

Waardoor was Pollock evenals zijn tijdgenoten zeer getroffen?

Door de expositie Indian at of the United States, waar hij, naast voorbeelden van 'primitieve' kunstvoorwerpen, ook indiaanse zandschilders aan het werk heeft kunnen zien, wat voor hem het verband heeft bevestigd tussen de indiaanse vormtaal en hun rituele handelingen.
Rapporteer

Wat sterkten de abstract-expressionisten in hun overtuiging dat alle kunst die haar naam waardig is uit het onbewuste voortkomt en dat die daarom de mogelijkheid in zich draagt om op dit primitievere niveau rechtstreeks met de beschouwer te communiceren?

De belangstelling voor de Jungiaanse psychologie die de abstract-expressionisten deelden.
Rapporteer

Hoe zagen Gottlieb, Newman en Rothko dit? En Pollock?

Waar Gottlieb, Newman en Rothko het onbewuste voornamelijk beschouwden als een opslagplaats van symbolen die het verleden en het heden met elkaar verbonden, zal Pollock dit als een wilder, mysterieuzer gebied van de geest, bevolkt door mythische en religieuze symbolen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart