Expressie en primitivisme - Primitieve kunst, modernisme en postmodernisme - Postmodern primitivisme

4 belangrijke vragen over Expressie en primitivisme - Primitieve kunst, modernisme en postmodernisme - Postmodern primitivisme

Op welke punten wijkt de belangstelling die er sinds de jaren tachtig weer is voor het primitieve fundamenteel af van die van voorheen?

De huidige belangstelling valt samen met enerzijds het ter discussie stellen van het modernisme zelf en anderzijds de emancipatie van de voormalige producenten van allerlei vormen van kunst die in het verleden of als primitief werden beschouwd of steeds in de marge van het primitivisme werden gewaardeerd.
Rapporteer

Waar werd primitieve kunst begin 20e eeuw vooral voor gebruikt?

Ter legitimering van de breuk van de moderne kunstenaar met de academische normen en waarden.
Rapporteer

Wat geloven postmodernisten?

Dat we het moderne tijdperk definitief verlagen hebben. En de postmoderne kunstenaar gelooft niet meer in een lineair verloop van de geschiedenis.
Rapporteer

Wat krijgt steeds meer een plaats in een pluralistische wereldgeschiedenis van kunst?

'Primitieve' kunst uit het verleden en de huidige kunstproductie uit regio's die voorheen als primitief werden beschouwd.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart