Expressie en primitivisme - Primitivisme en moderne kunst - Robert Goldwater: vier aspecten van primitivisme

7 belangrijke vragen over Expressie en primitivisme - Primitivisme en moderne kunst - Robert Goldwater: vier aspecten van primitivisme

De Amerikaan Robert Goldwater heeft als kunsthistoricus het primitivisme in de moderne kunst als geheel in kaart gebracht. Welke termen gebruikte hij?

Romantisch, emotioneel, intellectueel en onderbewust.
Rapporteer

Welke vier fasen onderscheidt hij chronologisch?

Het romantisch primitivisme van Gauguin, de School van Pont-Aven en de fauvisten;
Het emotioneel primitivisme van de Brücke en Der Blaue Reiter;
Het intellectueel primitivisme van Picasso, de kubisten, puristen en constructivisten;
Het primitivisme van het onderbewuste dat hij zag in bewegingen als dada en het surrealisme en in de belangstelling voor naïeve kunst, kindertekeningen en het werk van geesteszieken.
Rapporteer

Hoe wordt 'primitivisme' dus gebruikt in de context van de moderne beeldende kunst?

Als verzamelnaam voor zeer verschillende tendensen die zich vanaf het einde van de vorige eeuw manifesteerden als reacties van moderne westerse beeldende kunstenaars op het 'primitieve' en die aanvankelijk vooral dienden om te breken met het illusionisme dat zich de renaissance manifesteerde en in de negentiende-eeuwse salonkunst een hoogtepunt had bereikt.
Rapporteer

Wat is kenmerken voor de zeer diverse beeldende uitingen?

Dat dit werk in de ogen van de primitivist minder complex is, niet gecorrumpeerd door de verworvenheden van de opvoeding, beschaving, vooruitgang en moderniteit, niet gebonden aan academische, artistieke conventies en daardoor onbedoeld meer instinctieve driften en meer fundamentele menselijke waarden vertegenwoordigt.
Rapporteer

Hoe worden begrippen als 'primitivisme' en 'primitieve kunst', in de context van de beeldende kunst gebruikt?

Verre van eenduidig: sinds het begrip 'primitieve kunst' in de kunst (historische) wereld gangbaar werd, zijn er zeer verschillende kunstvormen, variërend van tribale kunst tot en met werk van geestelijk gehandicapten onder gerangschikt.
Rapporteer

Waardoor raakte het begrip 'primitief' in diskrediet?

Als gevolg van de esthetisering van het ' primitieve' object door de avant-gardistische kunstenaars. 'Primitive kunst' heeft namelijk veel meer dan 'primitivisme' een negatieve bijsmaak.
Rapporteer

Waarom is primitivisme een bewust gekozen houding van de 'geciviliseerde'?

De 'geciviliseerde' kan zich permitteren tijdelijk te verlangen naar het verloren gegane paradijs, niet zozeer om er permanent te toeven en blijvend te verkeren in een lager stadium van zijn evolutie, maar om zijn als onbevredigend ervaren eigentijdse situatie naar een hoger plan te verheffen.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart