Expressi en het expressionisme - Expressie - Vormen van primitivisme

4 belangrijke vragen over Expressi en het expressionisme - Expressie - Vormen van primitivisme

Hoe luidt de definitie van Rubin van het begrip Primitivisme?

'Primitivisme' zoals Rubin het definieert, is etnocentrisch omdat het niet verwijst naar de tribale kunst zelf, maar naar de westerse belangstelling ervoor en reactie erop.
Rapporteer

Geef een voorbeeld van wat Rubin bedoelt met zijn definitie van Primitivisme.

'Japonisme', dat niet refereert aan de Japanse kunst en cultuur maar aan de Franse fascinatie erdoor in de tweede helft van de vorige eeuw is een voorbeeld van wat Rubin bedoelt.
Rapporteer

Waarom werd het gebruik van het woord 'kunst' vermeden door Martin?

Door het woord 'kunst' te vermijden, dacht Martin het probleem te omzeilen dat dit concept niet in alle samenlevingen voorkomt. Kunst is voor hem iets spiritueels. Alle kunstwerken hebben een aura die inwerkt op de menselijke geest, en de grootste gemene deler van alle kunstzinnige uitingen op aarde is, volgens Martin, de 'magie'.
Rapporteer

Vanaf wanneer is zelfexpressie gangbaar geworden in de kunsttheorie?

zelfexpressie is pas sinds de romantiek gangbaar in de kunsttheorie. Voordien was het volgens de geldende opvattingen niet de kunstenaar die zich in zijn werk uitdrukte, maar de personen die in de voorstelling handelend optreden.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart