Cobra en abstract expressionisme - Abstract expressionisme - Het zoeken naar oervormen

6 belangrijke vragen over Cobra en abstract expressionisme - Abstract expressionisme - Het zoeken naar oervormen

Wat trachtten kunstenaars als Rothko, Gottlieb en Stamos te bereiken in hun mythisch zoeken naar universele vormen?

Om de onbewuste krachten van de natuur die aan de oorsprong van de schepping lagen, te breien in een ver verleden, voor de geschiedenis van de mensheid.
Rapporteer

Wat betekende dit concreet?

Dat ze zowel belangstelling hadden voor de krachten van de schepping die in de in tijd ver van ons verwijderde kosmische oorsprong werkzaam waren, als voor de zich herhalende cyclus van schepping, groei en vernietiging die kenmerkend is voor de ontwikkeling van het individu.
Rapporteer

Waar rust het verband tussen deze twee op?

Op een algemeen verbreid geloof in de evolutionaire recapitulatietheorie, voor het eerst geformuleerd door een psycholoog uit Jena, Ernst Haeckel, in zijn 'biogenetische wet',  namelijk dat ontogenese de recapitulatie is van de fylogenese, of dat de oorsprong en ontwikkeling van de soort zich in elk individu opnieuw afspeelt.
Rapporteer

Waar kunnen de Amerikane mee worden vergeleken in hun poging kunst te maken die tussen de zintuigen en de ongedifferentieerde krachten van de schepping ('Urgrund') bemiddelt?

Met kunstenaars als Paul Klee en Hans Arp, in wier werk evolutie en groei een belangrijke rol spelen.
Rapporteer

Waarmee wordt de animistische gevoeligheid in verband gebracht?

Met pogingen terug te keren tot een primitievere manier van zien, of tot wat wel eens de 'primaire visie' is genoemd, in tegenstelling tot de normale volwassen perceptie die de wereld indeelt in termen van nut of als een geheel van oorzaken en gevolgen.
Rapporteer

Waar komen we staaltjes van dit soort ´perceptueel primitivisme´ tegen?

In het gehele oeuvre van de abstract/expressionisten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart