Samenvatting: Externe Verslaggeving | 9789001710101 | J Klaassen, et al

Samenvatting: Externe Verslaggeving | 9789001710101 | J Klaassen, et al Afbeelding van boekomslag
 • Deze + 400k samenvattingen
 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Lees hier de samenvatting en de meest belangrijke oefenvragen van Externe verslaggeving | 9789001710101 | J. Klaassen, M.N. Hoogendoorn, R.G.A. Vergoossen.

 • 1 Plaatsbepaling externe verslaggeving

  Dit is een preview. Er zijn 22 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Definitie van Interne Informatieverschaffing:

  Informatie verstrekken om te voldoen aan de informatiebehoeften  binnen de onderneming (verbeterde besluitvorming)
 • Wat zijn de verschillen tussen de fiscale- en de commerciële jaarrekening?

  De huidige verschillen tussen de fiscale- en de commerciële jaarrekening vloeien met name voort uit de te hanteren waarderingsgrondslagen. Zo kan in de commerciële jaarrekening de actuele waarde van de activa van de onderneming als waarderingsgrondslag worden gekozen, terwijl de fiscale jaarrekening (verplicht) te allen tijde uitgaat van de historische kostprijs van de activa. Ten aanzien van de inrichting zijn fiscaal, in tegenstelling tot BW 2 titel 9, geen nadere eisen gesteld, simpelweg omdat fiscaal geen jaarrekening opgemaakt behoeft te worden.
 • 1.1 Externe versus interne informatieverschaffing

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.1
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat zijn de belangrijkste kenmerken van interne informatieverschaffing?

  • Er bestaat inzicht over de informatiebehoefte;
  • De informatieverschaffing is georganiseerd (procedures, verantwoordelijken, inhoud, frequentie, tijdigheid, betrouwbaarheid, etc.);
  • Externe voorschriften moeten soms in acht genomen worden. Dit zijn de randvoorwaarden waarbinnen de onderneming de informatievoorziening naar eigen inzicht autonoom kan inrichten en organiseren.
 • Wie zijn de belangrijkste externe belanghebbenden?

  • beleggers die overwegen aandelen te kopen of te verkopen;
  • bankiers die kredieten verstrekken of intrekken;
  • leveranciers voor de beoordeling van de kredietwaardigheid;
  • sollicitanten om de werkkring te beoordelen;
  • werknemers
  • beleggingsanalisten en financieel journalisten die de onderneming volgen
 • Wat is het belangrijkste verschil tussen interne en externe informatieverschaffing en waarom is informatie zo belangrijk?

  Bij gebruikers buiten de onderneming is niet altijd bekend wat de precieze informatiebehoefte is. De informatie wordt gebruikt om besluiten te kunnen nemen en om verantwoording af te leggen.
 • 1.2 De plaats van externe informatieverschaffing in de maatschappij

  Dit is een preview. Er zijn 16 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.2
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat is de belangrijkste overweging om terughoudend te zijn in het verstrekken van informatie?

  Ondernemingen opereren in een markt met concurrentie. Informatie die voor bepaalde belanghebbenden interessant is, kan een concurrentievoordeel opleveren voor een concurrent. Er kan niet gewaarborgd worden dat informatie voor een bepaalde belanghebbende ook uitsluitend bij die belanghebbende blijft.
 • Wat verklaart de opkomst van wet- en regelgeving?

  Er is geen marktwerking tussen de aanbod- en vraagzijde van de informatie. Er is wel een tegengesteld belang. Daarnaast is het onpraktisch om met elke belanghebbende af te stemmen (tot overeenstemming te komen) over de omvang en inhoud van de informatievoorziening. Derhalve is er behoeft aan algemeen geldende regelingen op grond waarvan zowel de aanbod- als de vraagzijde weten waar ze aan toe zijn.

 • 1.3 Recht en externe informatieverschaffing

  Dit is een preview. Er zijn 11 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.3
  Laat hier meer flashcards zien

 • Uit welke drie elementen bestaat de regulering?

  1. Zelfregulering; dubbel boekhouden, vrijwillige conventies, 
  2. Wetgeving; titel 9 boek 2 BW, eerste wettelijke regelgeving in 1970,
  3. Regelgeving; de RJ opgericht in 1971.
 • Wat is het voordeel van wetgeving?

  Wetgeving biedt rechtszekerheid. Zowel de verschaffers als de gebruikers weten waar ze aan toe zijn. En bij geschillen kunnen ze zich wenden tot de rechter (Ondernemingskamer en de Hoge Raad). Daarnaast vormt jurisprudentie een aanvullende bron van normen.

 • 1.4 Bedrijfseconomie en externe verslaggeving

  Dit is een preview. Er zijn 5 andere flashcards beschikbaar voor hoofdstuk 1.4
  Laat hier meer flashcards zien

 • Wat houdt 'substance over form' in en geef een voorbeeld hiervan.

  De materiële economische betekenis van de transacties staat centraal in tegenstelling tot de juridische betekenis. Een voorbeeld is een leasecontract voor een gebouw. Het juridisch eigendom ligt bij de leasemaatschappij. De onderneming kan er echter langdurig over beschikken. 

Om verder te lezen, klik hier:

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting +380.000 andere samenvattingen Een unieke studietool Een oefentool voor deze samenvatting Studiecoaching met filmpjes
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart

Onderwerpen gerelateerd aan Samenvatting: Externe Verslaggeving