Het Spaanse wereldrijk - Spanje neemt bezit van Amerika

24 belangrijke vragen over Het Spaanse wereldrijk - Spanje neemt bezit van Amerika

Hoe vertelde Columbus over zijn ontdekkingen?

Via dagboeken

Rapporteer

Waarom noemde men na Columbus' ontdekkingsreizen het gebied de 'Nieuwe Wereld'?

Omdat het voor hen een nieuw werelddeel was.

Rapporteer

De conquistadores wisten de indianen snel te verslaan. Geef drie redenen waarom de Conquistadores sterker waren.

 • Ze hadden sterkere wapens (vuurwapens, ijzeren zwaarden).
 • De Azteken waren bang voor hun honden en paarden.
 • Ze sloten bondgenootschappen met andere indiaanse volken.
Rapporteer

waarom dacht Columbus de Indianen makkelijk tot christenen te kunnen bekeren?

hij dacht dat ze geen eigen godsdienst hadden, zo vond hij ze er niet uit zien namelijk

Rapporteer

waarom nam columbus enkele indianen mee?

hij wilde de Spanjaarden laten wennen aan het nieuwe gebied dat ze bezaten

Rapporteer

Bedenk drie punten waarop de Conquistadores in het nadeel waren in de strijd

 • Ze waren onbekend met de strijdwijze van de tegenstander.
 • Ze waren onbekend met het terrein.
 • Ze hadden maar een klein aantal eigen soldaten.
Rapporteer

waar verbaasde de Spanjaarden zich over van de Azteekse beschaving?

steden dreven op water

tempels torenden boven de steden uit

er werd veel gehandeld

ambachtslieden maakten mooie kunstvoorwerpen

godsdienstceremonies; offerden mensenharten aan hun goden

 

Rapporteer

De Azteken stonden op het hoogtepunt van hun beschaving toen de Spanjaarden kwamen. Welke twee voorbeelden kan je daarvan noemen?

 • De Azteken hadden een indrukwekkende stad gebouwd.
 • De Azteken waren militair zo sterk dat zij de Spanjaarden hadden kunnen verslaan
Rapporteer

Wat betekend qonquistadores?

Spaanse avonturiers die in naam van de koning grote delen van Amerika in bezit namen en indiaanse volkeren onderwierpen

Rapporteer

Leg uit dat geloof en bestuur bij de Inca's veel met elkaar te maken hadden

Inca’s geloofden in de zonnegod. Hun koning was een afstammeling van deze god

Rapporteer

Welk land dacht Columbus dat hij was?

indië
Rapporteer

Welk volk leefde er in die tijd in mexico?

de azteken
Rapporteer

Waarom werd cortes met open armen ontvangen?

hij leek op de god
Rapporteer

Hoe was het mogelijk dat de in 1519 Hernán Cortes de Azteken heel snel wist te verslaan.

Door toeval dachten de Azteken dat hij een god was die terugkeerde. Hij werd daarom met eerbied ontvangen.

Rapporteer

Wat bewerkten de Azteken?

Mais en pompoenen

Rapporteer

Waarom hadden de Azteken stenen tempels?

Voor de goden.

Rapporteer

Waarom hadden de Azteken mensenoffers?

om de goden tevreden te houden of om hulp te vragen

Rapporteer

Waar waren de Azteekse wapens voor bedoeld?

Om mensen te verwonden

Rapporteer

hoe werden de Azteken verslagen?

door vuurwapens, ijzeren zwaarden en harnassen , ruiters te paard.

Rapporteer

Wat voorn ziektes kregen de Azteken?

de mazelen, de pest, pokken en griep.

Rapporteer

hoe noemde men de mensen die na Columbus naar Amerika voeren

Conquistadores: de veroveraars

Rapporteer

welke voordelen hadden de conquistadores in de strijd tegen de indianen

de Spanjaarden bezaten harnassen en paarden,

de indianen kenden geen vuurwapens en ijzeren zwaarden en ze waren bang voor de Spaanse paarden en honden

Rapporteer

met hoeveel man kwam Cortes aan in Mexico

circa 500

Rapporteer

waardoor werd Cortes geholpen bij het uitmoorden van de Azteken 

de Azteken geloofden in de god Quetzalcoatl en Cortes leek sprekend op die god en ze dachten dat hij die god was

Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

 • Een unieke studie- en oefentool
 • Nooit meer iets twee keer studeren
 • Haal de cijfers waar je op hoopt
 • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
 • Hogere cijfers + sneller leren
 • Niets twee keer studeren
 • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart