Wetenschap en absolutisme - Hoe ontstond het absolutisme

20 belangrijke vragen over Wetenschap en absolutisme - Hoe ontstond het absolutisme

Wat betekend absolutisme

manier van regeren waarbij de vorst alle macht in handen heeft omdat god hem die macht zou hebben gegeven
Rapporteer

Wat is een feodale samenleving

de benaming voor de maatschappijstructuur van de middeleeuwse samenleving
Rapporteer

Op welke manier is er wederzijdse afhankelijkheid tussen de leenheer en de leenmannen

de leenmannen (graven of hertogen) bestuurden de leen en spraken er recht. Verder inden zij belastingen voor de vorst. In tijden van oorlog stonden ze de vorst bij met een leger.

de leenheer beloofde zijn leenmannen te beschermen.
Rapporteer

Wat is de 1ste stand, wat is de 2de stand en wat is de 3de stand?

de 1ste stand is de geestelijkheid. de 2de stand is de adel en de 3de stand is burgerij.
Rapporteer

Wie hoorden er bij de burgerij?

de rest.
Rapporteer

Welke 2 vormen van samenlevingen zie je in de middeleeuwen

de feodale samenleving en de standensamenleving
Rapporteer

Wat probeerde de koning voor elkaar te krijgen als hij de standenvertegenwoordiging opriep?

toestemming te krijgen om oorlog te voerenen om belastingen te vragen.
Rapporteer

Wie draaiden op voor de kosten van oorlogen, bestuur en hofhouding?

de derde stand, de boeren en stedelingen
Rapporteer

Waarom betaalde de geestelijkheid en de adel weinig belasting

de geestelijkheid deed aan zielzorg en onderwijs en de edelen moesten vaak hun leven wagen in de vele oorlogen, in ruil hiervoor kregen zij privileges => weinig of geen belasting
Rapporteer

Waar streefden koningen in die tijd naar?

naar centralisatie, dat is dat je een land vanuit 1 vaste plek bestuurt.
Rapporteer

Waarom nam lodewijk de XI tijdens de 100 jarige oorlog huursoldaten in dienst

de hoge adel was vaak onbetrouwbaar. sommige hertogen en graven kwamen niet opdagen met hun leger in oorlogstijd en ze wilden hun gebied soms besturen zonder koninklijke controle. door het inhuren van soldaten was Lodewijk XI niet meer afhankelijk van de gunsten van de adel.
Rapporteer

Noem een aantal dingen die kenmerkend zijn voor het centralisme

1. de koning bestuurd zijn land vanuit 1 vaste plek
2. wetgeving voor heel het land
3. centraal geregelde belastinginning
4. het bestuur bestond uit veel ambtenaren (goed opgeleide burgers, juist GEEN edelen)
Rapporteer

Waarom hoefden de koningen alleen maar verantwoording te geven aan god

de koningen beweerden dat zij de macht om te regeren van god hadden gekregen, daarom hoefden ze alleen aan god verantwoording te geven
Rapporteer

Wat betekend het dat de koning een werktuig was van god

de koning erfde zijn koningschap en ze beweerden dat ze de macht om te regeren van god hadden gekregen. Het koningschap was dus buiten zijn wil om door god aan zijn familie gegeven
Rapporteer

Waarom waren er in de 16e eeuw veel binnenlandse onrusten en oorlogen

1. veel tegenstelingen tussen katholieken en protestanten
2. groepen edelen bestreden elkaar om meer macht te krijgen
Rapporteer

Wanneer leefde Hendrik IV

van 1553 tot 1610kwam in 1589 op de troon van Frankrijk
Rapporteer

Waarom ontneemt Hendrik IV de stad Poitiers haar privileges

de stad betaalde geen belastingen en er werd slecht geregeerd. hij denkt dat god heeft toegelaten dat ze in de stad die fouten maakten zodat hij ze kon straffen. (dit is absolutisme, alleen verantwoording afleggen aan god)
Rapporteer

Hoe kon het absolutisme in de 17e eeuw ontstaan?

doordat er veel oorlogen waren tussen de edelen wouden de Fransen een sterk koningschap hierdoor kwam er een koning die de absolute macht opeiste
Rapporteer


1. standensamenlevingen:
2. standenvertegenwoordiging:
3. bede:
4. privileges:

1. een samenleving met 3 standen
2. (staten-generaal) vertegenwoordiging van de 3 standen
3. plechtig verzoek van de koning om de belastingen
4. voorrechten
Rapporteer

Waar streefde koning lodewijk XI naar

centralisatie
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart