Het ontstaan van nederland - Spaans bestuur in de Nederlanden

22 belangrijke vragen over Het ontstaan van nederland - Spaans bestuur in de Nederlanden

Uit hoeveel gebieden bestonden de nederlanden?

zeventien
Rapporteer

Wat erfde Philips de 2e?

Hij werd heer van de Nederlanden en koning van Spanje 
Rapporteer

Waardoor kwamen de Nederlandse gewesten in verzet?

Doordat Karel V en Filips II het bestuur in de Nederlanden moderniseerden door steeds meer centraal vanuit Brussel te regeren. De Nederlandse gewesten verloren daardoor een deel van hun privileges.
Rapporteer

Hoe was het bestuur van de nederlanden opgebouwd

het bestond uit 17 losstaande gebieden en elk gebied had zijn eigen regels, gewoonten en eigen taal. karel V maakte per gewest afspraken overde belastingen en de wetten, in ruil daarvoor gaf Karel V een gebied speciale privileges.

karel V was landsheer in elk gewest. omdat hij niet overal tegelijkertijd kon zijn werden de gewesten bestuurd door stadhouders (uit naam van Karel V!!!)
Rapporteer

Hoe erfde Karel V al zij bezittingen

huwelijkspolitiej
Rapporteer

Hoe kon karel V gemakkelijk aan geld komen als hij dat nodig had

Handelen met previleges

Rapporteer

Wat was het nadeel van dit bestuur?

Elke keer als Karel V geld nodig had ( voor oorlog of bestuur ) zag hij zich gedwongen om te onderhandelen over de privileges.
Rapporteer

Waar diende een stadhouder voor?

Als vervanger van de afwezige landeer
Rapporteer

Wat was Karel V ?

Karel V was landsheer in elk gewest ( hij was niet de koning van de Nederlanden).
Rapporteer

Wat zijn gewestelijke staten?

bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de steden en adel in het gewest
Rapporteer

Wat waren de gewestelijke staten?

een bijeenkomst van de vertegenwoordigers van de steden en adel in een gewest.
Rapporteer

Hoe kreeg Karel V zijn landen

1.door erfenissen (spanje, duitse rijk en de nederlandse gewesten)
2.door veroveringen(Italiaanse gebieden)
Rapporteer

Waarom werd het bestuur gemoderniseerd

omdat het wereldrijk van Karel V erg uitgestrekt was, hij moest veel reizen om in elk gebied de bestuurszaken te regelen. verder moest hij in elk gebied rekening houden met plaatselijke regels en voorwaarden. dit was dus bijna niet te doen dus Karel V besloot het bestuur te moderniseren.
Rapporteer

Hoe werd het bestuur gemoderniseerd

de nederlanden werden meer centraal vanuit brussel geregeerd. dit proces heet centralisatie. de regels en oude privileges golden niet langer meer per gebied maar waren overal hetzelfde.
Rapporteer

Wanneer vaardigt Karel V het bloedplakkaat uit

1550
Rapporteer

Wat was het gevolg voor de adel van de centralisatie

de adel had minder aanzien omdat er goed opgeleide bestuursambtenaren kwamen en deze waren niet per se van adel.
de adel raakte ook inkomsten kwijt omdat ze de rechtspraak niet langer mocht doen
Rapporteer

Hoe heet de brief die de edelen schreven in 1566?

het smeekschrift der edelen.
Rapporteer

Wat was de aanleiding wat alva naar de nederlanden bracht?

filips 2 was boos om het nieuws van de beeldenstorm en alva moest de orde op zaken stellen.
Rapporteer

In welk jaartal vielen de soldaten van willem van oranje vanuit duitsland spanje aan?

1568
Rapporteer

Hoe lang was de oorlog tegen filips 2?

80 jaar , vandaar de naam de tachtig jarige oorlog
Rapporteer

Wat had willem van oranje toen gedaan?

kapers een kaperbrief gegeven
Rapporteer

Beschrijf de inrichting van het bestuur van de Nederlanden?

landsheer = regeert het land, stadhouder = regeert over een gewest in overleg met Gewestelijke Staten.
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart