Wetenschap en absolutisme - De koning feest. En het volk...?

12 belangrijke vragen over Wetenschap en absolutisme - De koning feest. En het volk...?

Wat houd het edict van Nantes in

een soort wet die in 1598 is opgesteld door hendrik IV,

hierin stond dat de protestanten geloofsvrijheid kregen en hun eigen godsdienstoefeningen mochten behouden
Rapporteer

Wat is een belangrijk voorbeeld van absolutistisch regeren

het terugdraaien van het edict van Nantes door Lodewijk XIV in 1685, omdat hij vond dat al zijn onderdanen hetzelfde geloof moesten hebben als hij (katholiek). zo was het makkelijker regeren voor een koning want iedereen denkt ongeveer hetzelfde en via de bisschoppen was alles goed te controleren
Rapporteer

Waarom vluchten veel hugenoten uit frankrijk

door het opheffen van het edict van Nantes. de hugenoten moesten zich bekeren of vertrekken. veel van hen kwamen terecht in de republiek en gingen uiteindelijk belangrijke posities innemen (uitgever, rijke handelaren etc.)
Rapporteer

Waarom hadden de edelen het zwaar onder lodewijk XIV

de politieke rol van de edelen was grotendeels verdwenen, maar ze hielden wel hun bezittingen en betaalden weinig belasting
Rapporteer

Wie betaalde bijna alle belastingen

de derde stand
Rapporteer

Waaruit bestond de derde stand

zo'n 80% bestond uit arme boeren en ambachtslieden, slechts een klein deel bestond uit welgestelde kooplieden en bestuurders van steden
Rapporteer

Waarom hadden de boeren het vaak erg zwaar

de boeren bezaten zelf vaak geen land dus ze pachtten het land van een grootgrondbezitter in ruil voor een deel van de opbrengst. als er misoogsten waren moesten ze ook betalen aan de bourgeoisie en adel zodat er weinig overbleef voor het gezin. verder moesten ze ook aan de kerk en de staat belasting betalen.
Rapporteer

Waarom was de 3e stand ontevreden in de tijd van lodewijk XIV

omdat de 3e stand het erg zwaar had in die tijd. het belastinggeld ging op aan oorlogen en het extreem dure hofleven.
Rapporteer

Vond lodewijk XIV zichzelf uiteindelijk een goede koning

hij besefte wel dat hij niet in alles een groot koning was geweest omdat hij op zijn sterfbed zei: probeer in vrede te leven met je buurlanden. ik heb te veel van de oorlog gehouden. volg mijn voorbeeld daarin niet.
Rapporteer

Wanneer kwam er een eind aan het absolutisme in frankrijk

bij de onthoofding van lodewijk XVI in 1793
Rapporteer

Wat is het verschil tussen lodewijk XIV en de tegenwoordige alleenheersers

lodewijk XIV:
1. werd koning omdat zijn vader dat al was
2. hij zei dat god hem als koning had aangesteld

tegenwoordige alleenheersers
1. aan de macht gekomen door een staatsgreep of door wel/niet eerlijke verkiezingen
Rapporteer

Hoe kunnen alleenheersers vaak aan de macht blijven

1. ze onderdrukken de bevolking
2. er worden nep verkiezingen uitgeschreven waarbij je maar op één persoon kan stemmen en dat is dan de alleenheerser zelf
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart