Revolutie - Nedrland Fransen

9 belangrijke vragen over Revolutie - Nedrland Fransen

Hoe zag de macht er uit in de loop van de 18e eeuw

nederland was nog steeds de republiek der 7 verenigde nederlanden, maar de macht lag steeds meer in handen van een kleine groep rijke regenten die zich verzameld hadden rondom de stadhouder (prins van oranje)
Rapporteer

Wat vonden de middenstanders van de manier van regeren in deze tijd

ze waren het er niet mee eens omdat ze vonden dat ze ook inspraak moesten hebben in het bestuur.
verder vonden deze burgers ook dat door de schuld van de regenten nederland er zo slecht aan toe was. deze burgers vonden hun inspiratie in de ideeën van de verlichting (gelijkheid, broederschap en democratie)
Rapporteer

Wat is de kleine burgerij

middenstand; geïnspireerd door de verlichting eiste zij invloed op het bestuur van het land
Rapporteer

Hoe noemden de Verlichte burgers zichzelf

patriotten
Rapporteer

Wat stond er onder andere in de bataafse grondwet

1. alle mannen kregen kiesrecht
2. een parlement regeert het land
3. de wet is de wil van de hele samenleving en gelijk voor iedereen.
4. ambten zijn niet erfelijk. de keus van de ene burger boven de andere berust op deugd en kwaliteiten
Rapporteer

Waarom werd de bataafse republiek opgeheven

in frankrijk was de revolutie uitgelopen op burgeroorlog en de terreur van robbespierre, met als gevolg dat napoleon de macht overnam. in 1806 stuurde hij zijn broer, lodewijk napoleon, naar nederland om hier koning te worden. nederland was voortaan het koninkrijk holland
Rapporteer

Wat is koninkrijk holland

nederland van 1806 tot 1810, bestuurd door lodewijk napoleon, in opdracht van zijn broer, keizer napoleon van frankrijk.
Rapporteer

Welke veranderingen voerde lodewijk napoleon door

1.hij wilde van de versnipperde republiek een eenheidsstaat maken.
2.ABN werd ingevoerd
3.rijksmuseum werd opgericht
4. koninklijke bibliotheek werd opgericht
5. kwam een schoolwet om het onderwijs te verbeteren.
Rapporteer

Wie kreeg de macht toen nederland weer een koninkrijk werd

de laatste oranje stadhouder (willem I) hij werd al snel als koning ingehuldigd. sinds die tijd is nederland het (verenigd) koninkrijk der nederlanden. koning willy stamt af van deze willy I
Rapporteer

De vragen op deze pagina komen uit de samenvatting van het volgende studiemateriaal:

  • Een unieke studie- en oefentool
  • Nooit meer iets twee keer studeren
  • Haal de cijfers waar je op hoopt
  • 100% zeker alles onthouden
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo
  • Hogere cijfers + sneller leren
  • Niets twee keer studeren
  • 100% zeker alles onthouden
Ontdek Study Smart