Studiemateriaal generieke omslagafbeelding

Samenvatting Finance & Risk Management

0 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
LET OP!!! Er zijn slechts 0 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Finance & Risk Management

 • 1 Inleiding finance

 • Waar gaat Finance over en wat is 1. Actieve financieringsvraagstuk en 2. Passieve investeringsvraagstuk en 3. Waarderingsvraagstuk
  Finance: ondernemingen op financieel-economisch terrein.

  Actieve financieringsvraagstuk: het doen van investeringen en de projecten: de investeringsbeslissing

  Passieve investeringsvraagstuk: het verzien in de vermogensbehoefte: de financieringsbeslissing. 

  Waarderingsvraagstuk : hoe moeten financierings en investeringsprojecten worden gewaardeerd
 • 1.1 Finance

 • Omschrijf de volgende begrippen: 1. Shortpositie; 2. Longposititie; 3 Vermogenstitels; 4. Kapitaalstructuur en vermogensstructuur
  Shortpositie: de passiva op de balans, de verplichtingen jegens verschaffers van het vermogen.

  Longpositie: de activa op de balans

  Vermogenstitel: financieringsbronnen zoals aandelen, obligaties,  leningen van de bank   

  Kapitaalstructuur en vermogensstructuur  = debetzijde en creditzijde
 • Bij het aanbod van vermogen is 1. Gelschepping  en 2. BEsparingen. Benoem de twee vormen van besparingen: tijdelijk en permanent
  Tijdelijk: als een deel van het inkomen niet wordt opgemaakt maar later wel wordt aangewend voor uitgaven. Bijvoorbeeld kortstondig = sparen voor vakantie en langduring is sparen voor pension

  Permanent: deze worden beschikbaar gesteld zonder einddatum
 • Benoem 1e hands en 2e hands vermogen. Wat heeft een instituele belegger hiermee te maken?
  1e hands vermogen is directe relatie tussen vermogensaanbiederen en nemer. Bij 2e hand is er een tussenschakel. 

  Institutionele beleggers zijn deel van de vermogensaanbieders van 2e hands vermogens: pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen, etc.
 • 1.2 Vermogensbehoefte

 • Hoe gaat de DFR (DiffersiteitsFactorRatio)
  De formule is:

    
  Dit houdt in dat als er 2 machines zijn van 5.000 dan.
  Maxima individueel = 10.000
  Minimuma individueel = 0

  Maar als de 2e pas op de helft van de eerst wordt gedaan dan is het maximum
  Maxima gezamelijk = 7.5000
  Minima gezamelijk = 2.500

  10.000 - 0 / 7.500 - 2.500 = 10.000 / 2.500 = 4
 • Wat is intensieve financiering en wat heeft het ideaalcomplex ermee te makn?
  Dit is nieuwe investeringen financiering met de beschikbaar komende afschrijvingen.
 • 1.3 Kassstromen en sparen/investeren

 • Wat zijn cashflows in de reele sfeer en de financiele sheer
  Reele sfeer = goederenbeweging = in zijn verkopen goederen en out zijn uitgaven voor goederen

  Financieel sfeer =  verloop geldstromen = in zijn leningen, werven eigen vermogen; out zijn dividend en aflossingen
 • Welke 3 taken hebben financiele instellingen
  1. Transformatie van looptijd, omvang en risico
  2. Advisering en deskundigheid
  3. Behoud van liquiditeit en opvraagbaarheid
 • 1.4 Tekstboek

 • Wat is een geïnduceerd vermogen?
  Dit is vermogend at tijdens het productieproces beschikbaar is. Biivoorbeeld de lopende winst of nog niet betaalde belasting.
 • Wat is partiële financiering en wat is totale financiering?
  Partiële financiering is financiering die is afgestemd op individuele kapitaalgoederen. Bijvoorbeeld voor een gebouw een 40jarige hyp. lening en voor voorraad een leverancierskrediet.

  Totale financiering kijkt naar het gehele van alle kapitaalgoederen. Hierin speelt de diversiteitsfactor ook een rol.
LET OP!!! Er zijn slechts 0 flashcards en notities beschikbaar voor dit materiaal. Deze samenvatting is mogelijk niet volledig. Zoek a.u.b. soortgelijke of andere samenvattingen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag