Samenvatting Finance en riskmanagement Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Finance en riskmanagement

- Noordhoff Uitgevers B V
ISBN-10 9001823912 ISBN-13 9789001823917
449 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Finance en riskmanagement Auteur: Noordhoff Uitgevers B V ISBN: 9789001823917

 • 1 Structuur en omvang vd vermogensbehoefte & vermogensvoorziening

 • Wat voor soort organisaties bestuurde Weber met name?

  Overheidsorganisaties

 • Hoe werd de bureaucratie gezien als deze volgens de regels van Weber was ingericht?

  Als het perfecte middel om de gestelde bestuurlijke doelen te bereiken

 • Welke twee configuratie heeft Mintzberg in een later stadium toegevoegd

  Dat zijn de Zendelingorganisatie en de Politieke Organisatie

 • 1.2.2 Functies van de controller en de treasurer

 • Wat houdt de functie van treasurer in?
  De treasurer is de schatkistbewaarder, is verantwoordelijk voor de liquiditeitsbeheersing (de treasurer denkt in kasstromen = ontvangsten en uitgaven).
 • 1.3 Aantrekken van vermogen uit de meest geëigende bronnen

 • Welke twee marco-economische bronnen zijn er?
  1. Besparing
  2. Kredietcreatie door banken

 • 1.3.1 Bronnen van vermogensaanbod

 • Welke indelingscriteria van het vermogen zijn er?
  • de bron
  • de juridische indeling (eigen/vreemd)
  • de periode van overdracht (kort/middellang/lang)
  • het risico (wel/niet risicodragend)
 • Wat wordt verstaan onder intensive financiering
  Intensieve financiering is het onmiddellijk weer aanwenden van vrijkomende middelen, zodat de oomloopsnelheid van het vermogen kan worden vergroot.
 • wat zijn de financieringsbronnen voor individuele onderneming?
  Besparingen
  Kredietcreatie
  Intensievering, van het gebruik van geld 
   Geinduceerde vermogen(lopende winst,nog niet verschuldigde belasting, goedering financiering).
 • Wat is partieel en total financiering
  Bij partieel financiering wordt vermogen aangetroken in die omvang wen voor die periode zoals overeenkomt met de behoefte en omlooptijd van de individuele kapitaalcomponent of project,
   Bij total financiering wordt de vermogen voorziening voor alle capitaal componenten ggezamenlijk  afgestemd op de totale vermogenbehoefte en fluctuaiee daarin.
 • 1.3.2 Financieringsmogelijkheden voor ondernemingen

 • Wat verstaat men onder geïnduceerd vermogen?
  Uit het productieproces opgewekt vermogensaanbod, bijvoorbeeld uit lopende winst of belastinggelden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.