Samenvatting Financial Accounting Theory Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Financial Accounting Theory

ISBN-10 0132984660 ISBN-13 9780132984669
335 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Financial Accounting Theory ISBN: 9780132984669

 • 1 Financial accounting theory

 • 1.9 Informatie asymmetrie

 • Wat is adverse selection?

  Bij adverse selection is sprake dat 1 of meer partijen bij een zakelijke transactie een informatie voordeel heeft t.o.v. andere.
  Bijv. Management weet meer van business dan eigenaar


  Hidden action (verborgen informatie)

  Perspectief: investeringsperspectief
  Relevantie
 • Wat is de oplossing voor Moral hazard?

  De oplossing is om managment inspanning (management effort) te motiveren door precise (nauwkeurige) en sensitive (vertrouwelijke) informatie.
  Moral hazard ontstaat dus doordat ene partij (manager) over info beschikt hoe (met welke inspanning) een bepaald resultaat is behaald en van welke kwaliteit, terwijl de andere partij (belegger / eigenaar) hier niet over beschikt.
 • 2 Accounting onder ideale condities

 • 2.2 Present value onder zekerheid

 • Welke accounting modellen zijn er?

  - Historische kostenmodel (W&V benadering)
  - Huidige waarde
  - Present value model (Contante waarde) (balansbenadering)
  - Present value onder zekerheid
  - Present value onder onzekerheid
  Doel: relevante en betrouwbare informatie te verschaffen aan de gebruikers van financiële overzichten
 • Wat is huidige waarde model onder zekerheid?
  Hierbij is sprake van ideale condities. Doordat rentevoet bekend is, is hierbij sprake van dividendirrelevantie.
 • Waarom is er sprake van dividend irrelevantie?
  Zolang beleggers eventuele dividenden die zij ontvangen, kunnen beleggen tegen hetzelfde rendement als de onderneming verdient met kasstromen die niet in dividenden worden uitgekeerd, de contante waarde van het totale belang van een belegger in de onderneming onafhankelijk is van tijdstip waarop de dividenden worden uitgekeerd.
 • 2.3 Present value onder onzekerheid

 • Wat is state of nature bij huidige waarde model onder onzekerheid?
  Onzekere toekomstige gebeurtenissen die effect hebben op de bedrijfsperformance. Dit kan zowel goed als slecht zijn voor de onderneming, bijv. Weersomstandigheden, corona, wet- en regelgeving
 • Welke twee soorten state zijn er?

  - High state -> wanneer een onderneming goede kasstromen heeft (gezond bedrijf) waarbij de kans groter is dat de koers omhoog zal gaan
  - Low state -> wanneer een juist niet goed met de onderneming gaat
 • Wat zijn ideale condities onder onzekerheid?

  Deze zijn gekarakteriseerd door:
  - gegeven, vast rentepercentage waartegen kasstromen worden verrekend;
  - complete en publiek bekende set van states of nature
  - publiekelijke bekende objectieve kasverdeling van mogelijke uitkomsten
  - publiekelijke zichtbare werkelijke uitkomst
 • Wat is verschil tussen zekerheid en onzekerheid?

  Zekerheid: verwachte winst = werkelijke winst
  Onzekerheid: verwachte winst is niet gelijk aan werkelijke winst. Hiertussen betreft: abnormal earnings
 • 2.6 Niet bestaan van true net income

 • Waarom bestaat true net income niet?
  Omdat niet alle activa en vreemd vermogen op actuele waarde (mw) kunnen worden gewaardeerd. Plus bijkomend probleem: niet alle activa (personeel, eigen merken, onderzoekskosten) & vreemd vermogen (voorziening die nog niet alle vereisten voldoen) op de balans worden verwerkt.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Bekijk in 2 min. hoe je deze samenvatting super snel kunt leren!

Sneller leren? Klik hier!
Pijl naar links-omlaag Pijl naar rechts-omlaag