Samenvatting Financieel management van non-profit organisaties Afbeelding van boekomslag

Samenvatting Financieel management van non-profit organisaties

- Groot van Helden
ISBN-13 9789001809553
505 Flashcards en notities
Scroll naar beneden om een preview van de PFD te bekijken!
 • Deze samenvatting
 • +380.000 andere samenvattingen
 • Een unieke studietool
 • Een oefentool voor deze samenvatting
 • Studiecoaching met filmpjes
Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.
Trustpilot-logo

Een onderdeeltje van de samenvatting - Financieel management van non-profit organisaties Auteur: Groot van Helden ISBN: 9789001809553

 • 2 Planning en besluitvorming

 • 2.1 Maganement: een overzicht

 • maak onderscheid tussen het productie- of voortbrengingssysteem en het bedrijfsvoerings- of management systeem:
  • in het productie/voortbrengingssysteem worden handelingen uitgevoerd die gericht zijn op het voortbrengen van goederen en diensten
  • het bedrijfsvoerings/management systeem zorgt voor besturing van het productie/voortbrengingssysteem.
 • welke processen kan je onderscheiden binnen het management systeem?
  • planning: alle activiteiten die nodig zijn voor opstellen van een plan die leiden tot het verwezenlijken van de doelstellingen, de wijze waarop en de termijn waar binnen de doelstellingen verwezenlijkt worden.  
  • beheersing: is gericht op het laten functioneren van verschillende onderdelen van de organisatie met als doel op efficiënte wijze de doelstellingen te verwezenlijken. 
 • wat is de definitie van doelstellingen?
  concrete voornemens en strategieen hoe de gesignaleerde problemen moeten worden aangepakt.
 • Wat is de definitievan efficientie in een organisatie of beleidsprogramma?
  De waarde vande opgeofferde goederen (input) per eenheid output. Hoe hoger de efficiency hoe lager dekosten (output). Voorbeeld: kosten in euro's per kind in onderwijs instelling).
 • Wat meet de productiviteit en hoe kan je productiviteit verder opsplitsen?
  Productiviteit meet het middelenbeslag als de gerealiseerde output per eenheid input. 
  • De totaalproductiviteit meet de prestaties per euro ingezette productiemiddelen
  • Partiele productiviteit/factorproductiviteit meet de productiviteit van een specifieke productiefactor (arbeid/kapitaal productiviteit)
 • Wat is de definitie van effectiviteit (doelgerichtheid)?
  De mate waarin een organisatie er in slaagt de gestelde doelstellingen te realiseren.
 • Wat is externe effectiviteit?
  De mate waarin de prestaties van de organisatie tot het beoogde doel hebben geleid. Voorbeeld: hoeveel kinderen hebben met goed resultaat de school verlaten?
 • Geef aan welke functies een beheersingsysteem bevat.
  • Monitoring (measuring and reporting)
  • Beoordeling (assessement)
  • Bijsturing (intervention)
 • 2.2 Financieel management

 • Wat is de definitie van financieel management?
  Het vakgebied dat zich bezighoudt met planning en beheersing van financiele transacties en van de taakuitvoering (op financieel gebied).
 • 2.3.1 besluitvorming

 • Welke vier omstandigheden  spelen een rol bij  de vuilnisbakbenadering (de vuilnisbak kan gevuld worden met problemen en oplossingen).
  • Wat is de kenmerk van het probleem? Wanner wordt het zichtbaar, welke oplossingen zijn er en wat kost het aan energie op het op telossen?
  • Wanneer is het beslissingsmoment?
  • De aanwezige oplossingen
  • Energie van participanten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.